NYHET20 september 2021

”Tillståndsprocesserna måste gå snabbare” 

Rubriker om att företag inte får etableras på grund av elsituationen blir allt vanligare. I mellersta Norrland (Västernorrland och Jämtland) är situationen än så länge dock en annan, berättar Mikael Aamisepp på High Coast Invest. 

”Det är inte själva elen som är det mest akuta problemet, utan det är elnäten. Bygger vi inte ut dessa i tid kommer vi se att nya flaskhalsar i systemet. Och detta tar tid, inte minst på grund av tillstånden”, säger Mikael Aamisepp. Foto: Devocy

Mikael Aamisepp är investeringschef på High Coast Invest och har under flera år arbetat med frågor som rör elnät och elintensiva etableringar.  

– Elnätssituationen i stora delar av landet har förändrats vad gäller nätkapacitet. Senaste åren har vi sett att exempelvis södra Sverige har stora utmaningar på hushålls- och individnivå, där man till och med har uppmanats att styra sin elkonsumtion över dygnet. I det fallet är det i huvudsak flaskhalsar i eldistributionen som ställer till det.   

Denna typ av problem finns ännu inte i mellersta Norrland, vilket är en fördel framöver, berättar han.  

– I Västernorrland och Jämtland har vi fortfarande kvar elnätskapacitet och kan göra nya etableringar. Ju tightare det blir i andra delar av landet har vi märkt att intresset ökar här, vilket vi har kunnat se i antal etableringsförfrågningar vi har fått under sommaren. 

Avgörande med snabbare tillståndshantering

Även om situationen för stunden ser bra ut säger Mikael Aamisepp att inte minst tillståndshanteringen måste gå snabbare om det positiva nuläget ska kunna gälla också framåt.  

– Svenska företag har haft en enorm fördel i och med att det länge har funnits grön energi till ett av Europas lägsta priser och dessutom i ett stabilt elnät. Den möjligheten varken finns eller har funnits överallt. Men om denna möjlighet ska finnas också i framtiden är det helt avgörande att tillståndsprocesserna börjar gå snabbare.  

I mellersta Norrland pågår för närvarande stora investeringar i bland annat vindkraft, vilket kommer att fylla på elnäten, berättar Mikael Aamisepp.  

– Det är inte själva elen som är det mest akuta problemet, utan det är elnäten. Bygger vi inte ut dessa i tid kommer vi se att nya flaskhalsar i systemet. Och detta tar tid, inte minst på grund av tillstånden.   

– Det finns så mycket i processerna som skulle kunna förbättras. Det borde vara fullt möjligt att göra delprocesser parallella och dessutom betydligt snabbare än vad som görs idag. Om de stora industrisatsningarna i norra Sverige ska bli verklighet och fungera på ett bra sätt är det avgörande att elfrågorna hanteras på ett smart sätt, avslutar Mikael Aamisepp.  

TillståndEl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist