NYHET21 maj 2024

Timrå och Sollefteå visar vägen till ett bättre företagsklimat

Timrå och Sollefteå når sina högsta sammanfattande omdömen någonsin och Örnsköldsvik står för den största höjningen av betyget. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.  

Endast i Vårgårda ger företagen ett högre betyg än i Timrå när de skattar sitt företagsklimat.  

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Stefan Tell

– Det är imponerande att Timrå lyckas hålla i sin goda service till företagen i ett läge när det är så mycket på gång i kommunen. Dessutom når kommunen förstaplatsen i landet för sin information till företagen och för tjänstepersonernas attityder, säger Eva Nordlander, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland.  

Undersökningen av det lokala företagsklimatet besvarades i år av cirka 900 av länets företag. Det sammanfattande omdömet för länets kommuner ligger kvar på samma nivå som förra året med betyget 3,4 på skalan 1-6. Snittet för riket är 3,5. 

De områden som får lägst betyg i årets undersökning är upphandling och tillgången till relevant kompetens. 

– Det är bekymmersamt att dessa områden upplevs så bristfälliga. Offentliga upphandlingar är en betydande marknad för företagen och kompetensförsörjningen är helt avgörande för tillväxten och för att vi ska kunna realisera möjligheterna med den gröna omställningen, säger Eva Nordlander. 

Sollefteå

Sollefteå visar fin utveckling i årets undersökning med förbättringar på de allra flesta områden. Bland annat når kommunen andraplatsen i landet för handläggarnas förståelse för företagens verksamhet. 

– Årets resultat är ett ordentligt styrkebesked från Sollefteå som visar att man lyckats etablera en kultur där företagen prioriteras. Servicen och rådgivningen till företagen ligger på en toppnivå i landet, säger Eva Nordlander.  

Örnsköldsvik

Även Örnsköldsvik kan glädjas över många delar av resultatet i år. Störst förbättring har man för kommunens service och bemötande, och kommunpolitikers attityder klättar i årets undersökning upp till en godkänd nivå. 

– I Örnsköldsvik ser vi nu att företagen börjat märka av de ansträngningar kommunen gjort för att förbättra dialogen och servicen till företagen. Nu gäller det att hålla i och fortsätta utvecklingen i den riktningen, säger Eva Nordlander.  

Ånge

Ånge har gjort en positiv resa under en längre period och ligger i år kvar på samma nivå för det sammanfattande omdömet som 2023.  

– När man blickar tillbaka så ser man att Ånge förbättrat sig på de allra flesta områden som rör företagsklimatet. Förutom att det sammanfattande omdömet höjts betydligt så har exempelvis servicen till företagen blivit mycket bättre och i år tar man ett tydligt kliv upp i betyg för dialogen med företagen, säger Eva Nordlander.  

Kramfors

Kramfors är en av tre kommuner i länet som backar i betyg för det sammanfattande omdömet i år. Över tid har företagsklimatet utvecklats mycket positivt i kommunen och förändringarna i årets resultat är små.  

– Kramfors backar lite i år och behöver fundera över vad det kan bero på. Målet att skapa ett bra företagsklimat är väl förankrat i kommunen och det finns goda möjligheter att komma igen till nästa år, säger Eva Nordlander.  

Härnösand

Härnösand är den kommun som står för det största tappet i årets resultat. Det sammanfattande omdömet backar från 3,3 till 3,0 och utfallet för övriga frågor följer samma mönster.  

– Det sker stora förändringar i Härnösand kopplat till både befintliga investeringar och förberedelser för den samhällsomvandling länets kommuner står i inför. Här gäller det att ändå orka upprätthålla servicen till företagen och skapa delaktighet i den positiva utveckling som sker, säger Eva Nordlander.  

Sundsvall

Resultatet för Sundsvall visar inte på några stora förändringar i år. Betyget för det sammanfattande omdömet backar med 0,1 ner till 2,9 vilket är det lägsta betyget i länet.  

– Sundsvall har påbörjat en utvecklingsresa för att förbättra företagsklimatet och har i år bland annat startat ett Näringslivsråd för att öka inflytandet från företagen i viktiga frågor. Än syns inte ansträngningarna i resultatet men man måste komma ihåg att förändring tar tid och kräver uthållighet, säger Eva Nordlander. 

Läs mer på www.foretagsklimat.se  

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist