LogoLogo
LogoLogo
Nyhet27 september 2019

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens.

Christian Söderberg, Stefan Eriksson och Maria Adolfsson
Foto: Anders Lövgren

Att en kommun erbjuder varor och tjänster som konkurrerar med företag betecknas som osund konkurrens och väcker både ilska och irritation när det avslöjas.

Hur vanligt det är med osund konkurrens i Timrå är inget som näringslivschefen Christian Söderberg kan svara på exakt, men han säger sig veta att det inte tillhör vanligheterna.

– Det skulle definitivt ha synts i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och det gör det inte, så vi är trygga med att det inte är något stort problem. Men vi vill ändå lyfta frågan och visa att vi vill göra ännu mer för att förebygga osund konkurrens, säger Christian Söderberg.

– Vi vet å andra sidan att det går rykten och pratas runt om i Timrå om sådant som kan upplevas fel från företagens sida. Vi vill mycket hellre ha en dialog där allt kommer upp till ytan och det blir tydligt vad som gäller, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.

Stefan Strandlund
"Det är bra att kommunen lyfter den här frågan. Jag har tidigare själv haft synpunkter på hur snöröjning skötts inom kommunen. Det är fel när snöröjning legat ute på entreprenad och så går kommunen själv in och gör jobbet på vissa platser. Jag har framfört kritik, men tycker inte att den tagits emot", säger Stefan Strandlund, Stefan Strandlund Entreprenad AB.
Foto: Anders Lövgren

Därför startar Timrå kommun ett konkurrensråd som får till uppgift att hantera frågan om osund konkurrens. En viktig pusselbit i det arbetet blir en e-tjänst som finns på kommunens hemsida och där det går att se vilka aktuella avtal som gäller mellan kommunen och företag.

– Här är det också möjligt att ställa frågor eller rapportera det som upplevs som osund konkurrens, säger Stefan Eriksson.

Längre fram, nästa år om allt går i lås, kommer Timrå kommun också att komplettera e-tjänsten med samma möjlighet att hitta information, ställa frågor och kommentera allt som rör upphandlingar.

På frågan vad det kan få betydelse för näringslivet i Timrå, är näringslivschefen Christian Söderberg snabb med svaret.

– Vi har haft interna utbildningar om det här och nu får vi 1700 medarbetare som blir ännu mer medvetna om vad osund konkurrens är och att det inte får förekomma. Det kommer att spela roll för företagsklimatet, säger han.

– Jag vill gärna lyfta fram betydelsen av dialog. Det finns företagare som är rädda att ett klagomål skulle göra att de blev ovän med kommunen och därmed utan chans att få uppdrag. Tvärtom uppmuntrar vi att våga fråga, säger Stefan Eriksson.

Det behövs fler aktörer

Susanne Vinderå och Kerstin Stickler
Susanne Vinderå och Kerstin Stickler, Coompanion
Foto: Anders Lövgren

Timrå kommun har också länge haft intresse av att det ska starta ett arbetsintegrerande socialt företag inom kommunen. I dag finns inget sådant, utan det är hos kommunens egna arbetsmarknadsenhet som människor som behöver komma närmare arbetsmarknaden jobbar i olika uppdrag åt kommunen.

Här finns potential att låta några av verksamheterna som bedrivs där, knoppa av till ett företag med syfte att få människor inkluderade genom anställningar och affärsutveckling av nya tjänster, anser Susanne Vinderå och Kerstin Stickler vid den ekonomiska föreningen Coompanion.

– Ett sådant företag kan ju sälja sina varor och tjänster både till kommuner och andra företag. Problemet är att det behöver komma ett initiativ från en eller flera villiga entreprenörer att starta igång ett sådant företag. Då står vi beredda med vår avgiftsfria rådgivning, säger Susanne Vinderå och Kerstin Stickler.

Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist