NYHET6 september 2022

Vallöften förutsätter växande företag i länet

Valrörelsen är i full gång. Vallöften om utökade resurser och nya satsningar lanseras dagligen. Men under de kommande veckorna är det värt att påminna både sig själv och sin närmsta politiker om att resurser måste skapas innan de kan fördelas.

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Utan framgångsrika företag i Västernorrland som tar hem affärer, växer och anställer finns helt enkelt inga skatteintäkter att fördela eller resurser att satsa. Men hur politiken ska skapa bästa möjliga förutsättningar för fler växande företag är mer sällan föremål för löften eller visioner.

Det är företagarna – de som vågar ta steget att starta och driva företag – som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Det är deras beslut om att satsa, växa, exportera, importera, bygga ut eller investera som skapar fler jobb, ökade skatteintäkter och som avgör vilket utbud av varor och tjänster som invånarna har tillgång till.

Vilket förtroende man som företagare har för den lokala politiken spelar roll för dessa beslut. Både på kort och lång sikt. De flesta politiker är överens om att företagen är viktiga. Men det krävs också prioriteringar och konkreta förslag som gör skillnad i en företagares vardag.

Diskussionerna om företagens villkor handlar ofta om vad som händer i Bryssel eller vilka beslut som fattas i riksdagen. Men företagen verkar främst i närmiljön, där de fysiskt finns och där alla beslut om att växa, anställa eller lägga ner, fattas. Därför spelar lokala politiska beslut, tolkningar och tillämpningar av regler större roll än vad många tror. Det är här som lagstiftningen möter verkligheten.

Därför gör vi på Svenskt Näringsliv varje år en undersökning där vi ställer frågor till de lokala företagen hur de ser på förutsättningarna att driva företag i den kommun där de verkar. Resultatet visar att företagen framför allt pekar ut två områden som de lokala politikerna bör prioritera för att förbättra företagsklimatet: Bättre dialog mellan kommunen och företagen samt en önskan om bättre förståelse för företagen hos kommunens beslutsfattare.

Oavsett vilka politiker som styr i kommunen efter valet krävs en grundinställning att företag och företagsamma människor är viktiga. En politik som bygger på tillit, där företagen kan räkna med politikens strävan efter att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Valet kan inte bara handla om hur skattepengar ska spenderas, utan också om hur fler växande företag kan ges bättre förutsättningar att skapa jobb och skatteintäkter. Fråga gärna i valstugan, under debatten på torget eller när en politiker knackar på din dörr vilken plan man har för just detta. Ska det gå bra för Västernorrland, måste det gå bra för företagen.

Skriven avEva Nordlander
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist