Varför pratas det bara pengar, istället för kvalitet?

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag tycker det här håller på att bli en jämnställdhetsfråga. Regeringen håller nu på att förstöra för alla oss som driver skola och omsorgsföretag, där största delen av företagen drivs eller ägs av kvinnor. I Sundsvalls kommun kan kunden välja mellan tio utförare, däribland kommunens egna hemtjänst. Fem av dessa företag drivs eller ägs av kvinnor som tagit sina sparpengar och startat sitt hemtjänstföretag.

Maria Eriksson

Vi jobbar nästan dygnet runt i flera år för att kunna bygga upp och utveckla våra företag, för att få trygghet och för att bygga på en idé vi tror på. Jag är nästan helt säker på att i dessa fem företag så är det inte pengarna och vinsten som är målet utan att få så nöjda kunder som möjligt. Men vinsten behöver vi för utbildningar, oförutsedda händelser och för att kunna växa och ha kraft att anställa. Vilket i sin tur leder till mer pengar i välfärden via skattsedeln.

För mig är det här så självklart, det är ju kunden som väljer. Det är ett kvalitetsbevis. Är kunden inte nöjd så väljer han eller hon någon annan utförare. Nu kommer en ny generation som inte sitter tyst och låter sig bli överkörd av diverse instanser, utan som har krav. Då tycker jag att det ska vara självklart att själv få välja vilka som ska hjälpa mig och vilka som klarar dessa krav. Är det inte bättre att politikerna säger som det är, att de vill inte ha kvar valfrihet i omsorgen. Istället försöker de kväva oss långsamt.

För mig är valfrihet så självklart, jag får välja var jag ska besikta bilen, men att få välja vem jag ska släppa in på livet … ska inte det vara lika självklart?

Idag är det inte företagens marknad utan det är undersköterskornas marknad. Det är stort underskott på undersköterskor och vi är många som slåss om dem. Som undersköterska borde man känna sig stolt över att kunna välja arbetsplats och arbetsgivare och till och med kunna förhandla om sin lön. Det har männen gjort i decennier. Grannen som skottar och sandar för välfärdens pengar, han är stolt över att han gått med vinst och kan erbjuda jobb åt byns invånare och utveckla sitt företag. Jag ska däremot tvingas slösa bort mitt eventuella överskott i slutet av året för jag får snart inte gå med vinst. Det skulle väl hellre vara så att jag inte fick gå med förlust eftersom det innebär en risk för att inte kunna ta hand om mina anställda och kunder.

I Sundsvalls kommun har vi ett väldigt bra samarbete företagen emellan och månatliga möten med kommunens tjänstemän. Sundsvallsborna ska vara stolta och glada, de har en bra omsorg både från den privata sidan och från den kommunala.

Så politiker, var stolt för det vi har och förstör inte det här nu! Tillsammans blir vi starka och kan erbjuda en ännu bättre hjälp till de som behöver våra tjänster. Varför inte stötta alla dessa småföretag så att fler vågar starta företag och ägna sin tid till att generera nytta för samhället?

Jag driver tillsammans med min kollega ett hemtjänstföretag i Stöde/Matfors och tycker fler ska göra det. Jag ser inte våra konkurrenter som hot utan som nödvändiga för en medborgerlig rättighet att kunna välja vem som ska hjälpa mig när den dagen kommer. För dit kommer vi alla - även ni politiker.

Maria Eriksson, ES Hemservice AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.