Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 november 2020

Vi behöver diskutera resursfördelningen

”Jag kan inte ställa om min verksamhet med någon veckas framförhållning samtidigt som jag behöver förhålla mig till halvårslånga prövningar i rutinärenden”, menar Jerry Engström och frågar sig om det är tid att se över resursfördelningen inom besöksnäringen. 

 Jerry Engström vandrar i den nyfallna snön för att försäkra sig om att boende och besökare hittar längs Höga Kusten Stigen upp till Skulebergets topp när Svenskt Näringsliv fångar honom. Ett av många vackra naturreservat i Västernorrland som tillika är Jerrys arbetsplats. I vanliga fall. 

– Precis som för alla andra i branschen är november och december stora konferensmånader för oss. I år är allt avbokat och det gick återigen fort, för tre veckor sedan hade vi tolv konferenser nu har vi inga. Vi har fått vara kreativa - utökat vår klädkollektion, erbjudit fler digitala föreläsningar och hittat nya uppgifter åt varandra. Vi vet att vi kommer att ta oss ur det här men jag tror att det här är ett bra tillfälle att lyfta frågan huruvida företag kan vara snabba att ställa om samtidigt som myndigheter fortfarande har månadslånga hanteringsprocesser och inte hinner med utvecklingen av den infrastruktur som är nödvändig för att nå våra gemensamma mål, säger Jerry Engström, ägare till FriluftsByn vid Skuleberget. 

Jag vill inte ha stöd, jag vill ha rimliga förutsättningar att genomföra det vi kommit överens om att vi ska göra för att utveckla regionen.

Jerry gör tydligt att möjligheten att permittera personal varit till stor hjälp, även om den egentliga timkostnaden blivit högre, och att han är tacksam för att det under våren sattes in åtgärder från Höga Kusten Destinationsutveckling för att kunna ge besöksnäringens företagare som mer eller mindre fick näringsförbud en chans att överleva. Men han menar också på att man snarare, eller i alla fall parallellt, även bör fokusera på att ta bort onödiga käppar i hjulen för företagen. Eller som Jerry säger ”Jag vill inte ha stöd, jag vill ha rimliga förutsättningar att genomföra det vi kommit överens om att vi ska göra för att utveckla regionen.”

Vad han syftar på gällande förutsättningar är bland annat tiden det tar för besöksnäringens företag att få tillstånd att ta ut grupper i rekreationsområden. Höga Kusten har som målsättning att skapa 800 nya jobb inom besöksnäringen och här är naturturismen en av de tilltänkta jobbskaparna. Här krävs en tillståndsprövning för att få ta ut människor i grupp. Det tar i snitt sex månader för att få ett tillstånd att ta ut besökare i ett naturreservat eller en nationalpark. 

– Jag har full förståelse för att enskilda handläggare har mycket att göra och att vi ska söka tillstånd. Det är rimligt. Men att man förväntar sig att jag snabbt ska kunna ställa om min verksamhet med någon veckas framförhållning samtidigt som jag behöver förhålla mig till halvårslånga prövningar i rutinärenden är inte rimligt. Det låter inte riktigt som jag, men jag kan inte komma till någon annan slutsats än att regionen skulle må bra av att tillföra mer resurser i infrastruktur, förvaltning och i snabbare handläggning, om det så till och med skulle kräva att vi lugnar oss lite med alla storslagna visioner och strategiskapande, säger Jerry Engström. 

– Som företag måste vi tro på att vi kommer hitta lösningar som gör att vi kommer ur det här. Givet den press jag har på att ställa om kan jag inte vänta ett halvår på ett rutinsvar och därefter endast få tillstånd för ett tillfälle och därefter vänta ytterligare ett halvår på nästa tillstånd för exakt samma typ av aktivitet. Precis som verkstadsindustrin behöver få en trygghet i att de får nyttja järnvägar eller vägnätet måste vi också få en viss trygghet för att satsa eller våga anställa och bidra till regionens mål. 
  En positiv utveckling är att både kommunen och destinationsbolaget lokalt valt att uttryckligen satsa på fler säsonger för att skapa ännu fler hållbara jobb. Ett positivt exempel är satsningen på en ny linbana på Skuleberget som enligt Jerry kommer få många positiva effekter och skapa fler företag och jobb. Ändå upplever han en obalans i systemet. 

–Jag håller mig själv och andra ansvariga för att vi ska kunna uppnå de mål vi tillsammans satt upp. Så har det fungerat på alla platser jag arbetat på; man har tydliga värderingar, visioner och strategier därefter skiftar man det över till konkret utförande, löpande uppföljning och snabb korrigering. Jag börjar mer och mer uppleva att vi är väl rustade för att skapa visioner men att vi är underbemannade i själva utförandet. Jag skulle gärna se mer resurser till tjänster som genom konkret utförande bidrar till att vi som förväntas ta hand om boende och besökare samt anställa fler faktiskt får möjlighet att göra det.

Jerry menar att han finner det besynnerligt hur man under flera år diskuterat hur regionen ska locka fler besökare under vinterhalvåret och inspirerat företag att satsa på helårsverksamheter men fem år senare fortfarande saknar resurser att vintermarkera lederna i ett av vårt mest populära rekreationsområde Skuleskogens Nationalpark.

– Hade vi som suttit i dessa möten lagt samma tid på att markera lederna som vi har lagt på att prata om vikten av helårsöppet och vintermarkering hade det nog varit markerat tio gånger om vid det här laget. Jag säger det här med all respekt för förvaltarna av Nationalparken, de som gör ett fantastiskt arbete. Medan vi är väldigt många som driver på utvecklingen känns det som att förvaltning blir en flaskhals och det är tyvärr inte ovanligt även i privata företag. Men då måste man agera. Om det finns tid till att göra storslagna visioner måste vi rimligtvis även kunna tillföra resurser för att ge de som ska handlägga ärenden och förvalta infrastrukturen en ärlig chans. Annars blir det en onödig friktion och det mår ingen bra av. Det här är inget specifikt för Höga Kusten – det här är något som genomsyrar hela besöksnäringen.

Ungefär här signalerar Jerry att han kanske snart börjar upprepa sig själv och att han även måste runda av. Han vill dock tillägga att han är nöjd och tacksam för att Länsstyrelsen förstärkt markeringen på Skuleberget och att det exakt precis nu lagt sig ett första täcke snö över världsarvet vilket enligt honom är det ett perfekt tillfälle att skapa en längtan efter vintern. En sista fundering avslutar han med: 

– Vi har som mål att utvecklas, skapa fler jobb och vi företagare förväntas ställa om på nolltid, det förutsätter att vi skyndsamt tillför resurser för infrastruktur, förvaltning och handläggning. Jag är även övertygad om att både vi som bor här och de som på ett ansvarsfullt sätt väljer att besöka oss denna vinter mår bra av att vistas ute i naturen. Men då är det väl ändå rätt rimligt att man hittar tillbaka? Ja det låter faktiskt rimligt.   

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist