NYHET26 oktober 2020

Efterlyser tydliga och långsiktiga förutsättningar för klimatomställning

Christer Brus driver Västerås Transportkonsult AB och är ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Efter en tuff corona-sommar blickar både han och företaget framåt. Med tydliga och långsiktiga förutsättningar kan vi gemensamt klara av såväl denna kris som klimatomställningen, menar Christer Brus.

”Efter corona så kommer klimatomställningen vara den stora och viktiga utmaningen de närmaste åren”, menar Christer Brus.Foto: Privat

Hur har er verksamhet påverkats av coronakrisen under våren och sommaren?
Vi är ett transportföretag som har stora delar av näringslivet som kunder och vi har en verksamhet som behöver bedrivas på plats, så vi har nästan inget hemarbete. Under mars till maj hade vi omfattande sjukfrånvaro som nu är tillbaka på normala nivåer. Det var en stor utmaning att hantera smittspridning och samtidigt hålla transporter av mat och andra viktiga produkter igång, men vi tycker att vi har lyckats förvånansvärt väl.

Hur har ni anpassat verksamheten för att hantera situationen?
– Vi drog inledningsvis ner verksamheten för att anpassa oss till vad vi trodde skulle bli mycket minskade transportvolymer. Volymerna minskade, men inte i den omfattning vi trodde, så vi har skruvat upp trafiken igen. 

Har ni kunnat nyttja några av de stödåtgärder som har erbjudits?
– Vi försökte i början att utnyttja korttidspermitteringen men upptäckte snabbt att regelverket inte var anpassat för en flexibel servicemarknad. Vi har istället använt de vanliga verktygen på arbetsmarknaden.

Hur går tankarna inför framtiden?
– I grunden så tror jag att vi börjar lära oss att hantera den nya vardagen vi lever i och jag är hoppfull inför framtiden. Men mycket kretsar runt corona och om vi som samhälle kommer att klara att hantera den mycket tuffa situationen vi är i. En fråga som vi tycker är väldigt viktig och funderar mycket på är klimatomställning. Det kommer att vara den stora och viktiga utmaningen de närmaste åren.

Vilket medskick vill du göra till våra politiker på både lokal och nationell nivå?
– För att klara att investera och arbeta gemensamt för en bättre miljö så behöver vi ett långsiktigt teknikneutralt regelverk för miljöomställningen. Kortsiktiga utspel och regler snarare stjälper än hjälper. 

Coronaklimatomställning
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist