NYHET28 oktober 2020

Går det bra för företagen går det bra för Västmanland 

Pandemin tog oss alla på sängen. Den slog till med full kraft och orsakade den värsta krisen i modern tid. Samhället mobiliserade och visade sig från sin bästa sida. Nu är det därför viktigare än någonsin att lyfta hur skatteintäkter till vår välfärd uppstår. Att lyfta företagens betydelse för vårt samhälle, jobben och vår gemensamma välfärd.

”Vi alla tjänar på att det går bra för våra västmanländska företag”, skriver Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Kraften i företagen är avgörande för att vi snabbt ska kunna återstarta Västmanland. Många har förstått vikten av att ha ett jobb att gå till. Under senaste halvåret har alltför många tyvärr fått erfara vad det innebär att förlora sitt arbete, eller känna oro för att bli varslad. Krisen har också inneburit en enorm påfrestning för vår gemensamma välfärd. Det har aldrig någonsin varit viktigare att möjliggöra för företagare att kunna skapa jobb så att nya skatteintäkter genereras.  

Vi i Sverige förväntar oss tillgängliga och kvalitativa välfärdstjänster. Internationellt är Sverige fortfarande ett gott exempel på en av världens främsta välfärdsstater. Låt oss se till att det förblir så. Vi har en lång historik av framgångsrika reformer som gett oss invånare i landet en högre och bättre levnadsstandard. Vår välfärd grundar sig i att vi har en god företagsutveckling där företag startas, utvecklas och växer så att nya jobb därigenom skapas. Allt hänger ihop, jobb och företag skapar skatteintäkter till vår välfärd. Av dessa skäl är det viktigt att politikerna prioriterar ett gott företagsklimat med allt från mindre regelkrångel, effektivare offentliga upphandlingar och god infrastruktur. Det ger våra företag en möjlighet att växa. 

Kommunerna och det offentliga kan göra mycket för att stötta sina företag. De är en viktig pusselbit för vårt företagsklimat. En kommun och myndighet som arbetar för att förenkla och se över sin myndighetsutövning, som arbetar mer serviceinriktat och effektivt samt har rim och reson i kravställningar i sina upphandlingar har kommit en bra bit på vägen. 

Kan man sedan kombinera sin serviceinriktade myndighetsutövning med en god dialog mellan folkvalda politiker, tjänstemän och företagare kommer man än längre för att förbättra företagsklimatet. 

Vi vet att alla kommuner i länet kan genomsyras av en sådan anda och att alla kommuner redan förstår hur viktiga företagen är för kommunen, dess invånare och våra skatteintäkter. Det gäller nu att sätta ord till handling och bestämma sig för att det är viktigt att prioritera sitt företagsklimat och att förenkla helt enkelt. 

Vi alla tjänar på att det går bra för våra västmanländska företag.  

VälfärdsskaparnaLokalt Företagsklimatcoronakrisen
Skriven avKristin Lahed
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist