Företagar och politiker samtalandes vid ett fikabord
Foto: Lasse Blom

Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, träffade tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala företagare i Västerås.

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "Det är en fördel att vara företagare och politiker samtidigt. En politiker ska representera folket och då måste det finnas politiker som gör sådant som människor gör."

Lars Kallsäby

Ett enklare regelverk för företagare var det budskap som Lars Kallsäby fick med sig från företagarna.

Foto: Lasse Blom
Bo Linder

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället", menar Bo Lindner som har goda erfarenheter av lärlings och praktiperioder.

Foto: Lasse Blom
Carina Kandell

"Varför ifrågasätter ingen de kommunala förskolorna som går back?" undrar Carina Kardell som driver flera förskolor i Västerås.

Foto: Lasse Blom

Det menade Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås. Detta på ett lunchmöte arrangerat av Svenskt Näringsliv.

En av företagarna, German Hofmeister som äger och driver IT-Smart, menade att höga lönekostnader är ett växande problem.

– Det är tungt med anställda, kostar enormt mycket. En lön gånger 1,6 är kostnaden för varje anställd. Vi omsätter 2 miljoner per anställd och får allt svårare att ta betalt. Det är bättre med fler små kunder än få stora.

Ett annat dilemma för German Hofmeister är rekrytering av kompetent personal:

– Den sociala kompetensen är viktig. Vi söker bra människor utefter deras sätt att vara, för jag kan utbilda inom it, men inte i social kompetens. Vid behov av nyrekrytering frågar jag min personal om de känner någon duktig, för det kan bli väldigt dyrt med felrekrytering. Jag har inte läst ett cv sedan jag startade eget företag. Arbetsförmedlingen har jag slutat använda. Jag får inte den hjälp jag behöver och har aldrig hittat bra personal genom dem.

Här flikar Lars Kallsäby in:

– Arbetsförmedlingen har ett stelbent system. Man måste fråga sig om människan eller systemet är viktigast?

Bo Linder som representerar Vemmab håller med i kritiken till Arbetsförmedlingen:

– Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället. Vi har tagit emot många ungdomar som knappt kan skriva sitt namn men är jätteduktiga efter lite hjälp från oss. Vi har även samarbete med Edströmska gymnasiet och jag upplever allt fler barn och föräldrar som mår så dåligt. Det kräver enorma kunskaper och resurser på skolan och är jättetufft för hela samhället.

German Hofmeister tar också gärna emot lärlingar och praktikanter. Och han tar gärna emot praktikanter som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ska han och andra företagare även framgent våga göra det så måste det dock bli lättare att avsluta när det inte fungerar och framför allt så måste personen få hjälp att komma tillbaks in i systemet, så att de inte hamnar utanför. Vidare menar han att utbildningssystemet måste knytas närmare näringslivet.

– De måste passa verksamheten kopplat till näringslivet. Jag vet vad som kommer att ske i min bransch. Det finns ett grundproblem i Sverige. Vi jobbar inte ihop längre, vi bygger öar och skapar regler som inte passar ihop. Gör vi det kan vi utveckla Västerås och Sverige.

Bo Linder arbetar ofta med upphandlingar och har avtal med Västerås stad. Här menar Bo Linder att det måste bli bättre ordning:

– Det är för svårt för små företag att fylla i kommunala upphandlingar. Mycket juridik vilket stänger ute mindre företag. Inköparna är ofta lite bekväma och går i samma hjulspår. Som när man ser samma fel i underlagen varje år. Som att missa miljökrav. Uppföljning och kontroll behöver bli bättre från beställarna. Som gatuunderhåll när det lämnas för mycket material kvar efter rengöring. Sedan växer det ogräs och buskar i det. Att inköparna jobbar mer likartat och samordnat och med tuffare kontroll. Kommunen får i många fall inte det man betalar för.

Sture Johansson, lantbrukare och riksdagskandidat, instämmer och menar att det går att vara smidigare i vissa fall:

– Tolka lagen om offentlig upphandling. Det kan göras lokala undantag, många handläggare har arbetat för länge och sitter kvar i gamla spår. Enklare regler är egentligen enklare tolkning.

Carina Kandell äger Emilia som driver tre förskolor och efterfrågar närmare samarbete mellan utbildning och egen verksamhet i företag.

– Kommunen headhuntar alla mina pedagoger (vilket de egentligen inte får). På ett sätt är det bra då kvaliteten höjs inom deras verksamheter, men gör det svårt för mig. Ett annat problem är att föräldrar inte visar respekt när de kommer med sjuka barn som smittar vår personal. Vi har 45 anställda kvinnor, många med egna barn så det blir mycket vab. För att klara sjukfrånvaron har vi en egen lista med vikarier.

Barn med särskilt stöd ökar i samhället. Just nu har Emilia två resurser med ersättningen från kommunen.

– Det täcker knappt häften, menar Carina Kandell. Kommunens koll är inte bra, vissa får bidrag som används till ordinarie personal.

En annan kritisk fråga är: Varför ifrågasätter ingen de kommunala förskolorna som går back. Vi har högre kvalitet och personaltäthet och går inte back. Vad beror det på?

Avslutningsvis frågade Lars Kallsäby vad hans viktigaste motion skulle innehålla om han får en riksdagsplats?

– Ett enklare regelverk för företagare, svarade samtliga. Det är vi som skapar de nya jobben.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.