NYHET30 juli 2020

Kommunerna måste dra åt svångremmen

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i sin ekonomirapport varnat för att många kommuner och regioner riskerar underskott framöver. Fyra av fem kommuner kommer att tvingas skära ner under 2020 och var tionde kommun att höja skatten. Med sjunkande intäkter och ökande välfärdsbehov finns stora behov av effektivisering inom kommunsektorn. Men situationen är inte hopplös. Det finns flera områden att titta på för att underlätta läget.

Foto: Mostphoto
Svenskt Näringsliv har visat att det finns en effektiviseringspotential på mellan sex och tio procent inom svensk skola och äldreomsorg, skriver Tony Gunnarsson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sveriges kommuner kommer framöver behöva dra åt på svångremmen och prioritera kärnverksamheten. Att kommunerna bör hålla tillbaka med skrytbyggen i form av alltför kostsamma arenor, badhus och kulturprojekt torde vara självklart när det är svårt att ens finansiera de grundläggande och lagstadgade välfärdstjänsterna. Att som i Västerås kommun försöka banta den centrala administrationen med 20 procent är också lovvärt. Antalet strateger, administratörer och kommunikatörer har i många kommuner vuxit betydligt snabbare än vad som är rimligt ur ett skattebetalarperspektiv. Det är motiverat att ifrågasätta varför Göteborgs och Uppsala kommun behöver 255 respektive 89 stycken kommunikatörer vardera.

Även kommunernas kärnverksamheter måste effektiviseras. De senaste 15 åren har kommunsektorns kostnader ökat med i genomsnitt drygt 0,5 procent årligen utöver det som kan motiveras av den demografiska utvecklingen. Denna utveckling måste brytas och produktiviteten förbättras markant. Svenskt Näringsliv har visat att det finns en effektiviseringspotential på mellan sex och tio procent inom svensk skola och äldreomsorg. Detta om mindre effektiva kommuner lärde av de 25 procent kommuner som har effektivast verksamheter. Dessa effektiva kommuner utmärks bland annat av restriktivitet med skattehöjningar, stram resurshushållning, låg personalomsättning och klok konkurrensutsättning. Även digitalisering och smarta funktionsupphandlingar kan förbättra den kommunala effektiviteten. Det handlar alltså inte om att springa fortare, utan att ta till sig nya arbetssätt.

Kanske viktigast för kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det lokala företagsklimatet. Att kommunen erbjuder en bra miljö för företag att starta och utvecklas i är avgörande för framtida arbetstillfällen och skatteintäkter. Men då gäller det att utveckla kommunen tillsammans med näringslivet snarare än att lägga krokben för företagen. Viktigast är kommunens attityder gentemot de lokala företagen. Myndighetsutövningen bör vara serviceinriktad och göra det lätt för företagen att förstå och följa reglerna. Handläggningen av företagsärenden bör vara snabb och smidig. Kommunen bör bidra till att stärka företagens kompetensförsörjning, trygghet och tillgång till fungerande kommunikationsinfrastruktur.

Sist men inte minst måste kommunerna få fler att gå från bidrag till arbete. Det ekonomiska utanförskapet är i dag alldeles för stort och kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökar kraftigt. För att nå dit måste kommunerna våga ställa krav. I framgångsrika kommuner har tydliga krav på motprestation, nära samarbete med arbetsgivare och individuellt stöd som gör fler anställningsklara sänkt bidragskostnaderna och tagit fler till jobb. Passivt bidragstagande bör ersättas med studier och praktik i syfte att öka anställningsbarheten.

Kommunkrisen kommer inte att lösas i en handvändning, men med dessa åtgärder kan kommunpolitikerna dra sitt strå till stacken.

Välfärd
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist