NYHET28 september 2022

Kungsör – landets bästa klättrare

Kungsörs kommun fortsätter att förbättra sitt företagsklimat och är nu den kommun i landet som klättrat mest i Svenskt Näringslivs kommunranking de senaste fem åren. Från plats 265 år 2017 till 35 i år, en klättring på i genomsnitt 46 placeringar per år.

”Vi kommer fortsätta möjliggöra för näringslivet och utveckla kommunens företagsklimat tillsammans med näringslivet”, säger Ida-Maria Rydberg.

– Vi är glada och stolta över att Kungsörsföretagen uppskattar det vi gör i kommunen för att möjliggöra för näringslivet, säger näringslivschef Ida-Maria Rydberg om årets klättring på tio placeringar.

Startskottet för Kungsörs resa till att vara en mer företagsvänlig kommun gick 2016 när kommunledningen tillsammans med näringslivet enades om ett fempunktsprogram för ett bättre företagsklimat. Mycket handlade om dialog och relationer till näringslivet.

– Fempunktsprogrammet är fortfarande en viktig del i arbetet med näringslivsklimatet. Utöver företagsbesök och företagsfrukostar arrangerar vi bland annat företagsservice och branschträffar. Vi har även en intern NKI-grupp. Allt för att det ska vara så smidigt som möjligt att driva företag hos oss, säger Ida-Maria Rydberg.

Kommundirektör Claes-Urban Boström gläds åt att kommunen fortsätter att förbättra sitt företagsklimat.
Foto: Kungsörs kommun

Att involvera företagen i kommunens arbete har varit en av framgångsfaktorerna men också att lära av andra kommuner som redan har ett positivt företagsklimat. Prioriterat har även varit att involvera hela kommunorganisationen i näringslivsarbetet.

– Det är viktigt att alla medarbetare i kommunen förstår att företagen är avgörande för fler jobb, högre skatteintäkter och att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo och verka i, säger kommundirektör Claes-Urban Boström och menar kommunens möjligheter att skapa bra välfärd så klart är viktigare än placering i rankingen men att det ena inte är möjligt utan det andra.

I de allra flesta kommuner är det framförallt andra kommunala verksamheter än näringslivskontoret som träffar företagen i deras vardag. I Kungsörs kommun är därför flera kommunala verksamheter involverade i näringslivsarbetet. Västra Mälardalens Myndighetsförbund och kommunens tekniska bolag, har båda lagt ner ett stort och fokuserat jobb under de senaste åren för att skapa bra bemötande med lokala företag och hålla en hög servicegrad.

”Alla västmanländska företag förtjänar att verka i en kommun med gott företagsklimat”, konstaterar Kristin Lahed.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv Västmanland, gläds med kommunen och företagen i Kungsör.

– Det är tydligt att när man bestämmer sig för att detta är viktigt och ska prioriteras så ger det resultat, säger Lahed och poängterar att det inte finns några genvägar. Det handlar om långsiktighet, om dialog med företagen samtidigt som kommunen måste leverera en snabb och smidig myndighetsutövning.

Kristin Lahed hoppas nu att fler kommuner i länet ska inspireras av Kungsörs framgångsrika arbete.

­– Alla västmanländska företag förtjänar att verka i en kommun med gott företagsklimat.

I Kungsör kommer man inte slå sig till ro utan fortsätter se framåt och uppåt.

– Vi kommer fortsätta möjliggöra för näringslivet och utveckla kommunens företagsklimat tillsammans med näringslivet, säger Ida-Maria Rydberg.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist