NYHET18 september 2018

På jakt efter bättre viltpolitik

På plats med en monter på Brunnby Lantbrukardagar fanns bland annat Svenska Jägareförbundet Västmanland och deras vice ordförande Carl Schartau. Han hoppas att fler ska engagera sig i jaktliga frågor.

"Vi måste bl.a. underlätta reglerna för vildsvinsjakt", säger Carl Schartau och menar att när det det inte ens tillåtet för en jägare att sälja en vildsvinsstek till grannen så är regelverket för snävt.
Foto: Tony Gunnarsson

– Jaktintresset är stort i Sverige och så hoppas vi att det förblir. Utöver att det är trevligt så handlar det ju om viktiga saker som att bruka naturen, reglera viltstammar och skaffa hållbar mat. Och nu händer mycket då det storskaliga lantbruket öppnar upp för mer fältvilt. Så jag rekommenderar alla som har intresse att ta jägarexamen, gå med i jaktlag och engagera sig. På så sätt ökar också förståelsen för naturen och landsbygden.

Carl Schartau hoppas på mer dialog mellan de aktörer som hanterar frågor kring just naturbruk och landsbygd.

– Särskilt viktigt är det att markägarsidan och jägarna kommer överens, tycker jag. För annars riskerar krafter som motarbetar naturbruket att vinna. Att det nyligen kommit gemensamma utspel gällande vildsvinen samt oskygga vargar i nära bebyggelser är lovande.

Han syftar bland annat på det gemensamma förslag som Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund presenterade i våras, där de vill ändra reglerna för småskalig försäljning av vildsvin.

– Vildsvin måste förvaltas aktivt och då behövs möjligheter att få avsättning för köttet för att kunna motivera ett högt jakttryck. Vi måste underlätta reglerna för att kunna öka efterfrågan. Idag är det inte ens tillåtet för en jägare att sälja en vildsvinsstek till grannen. Så kan vi inte ha det.

regler
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist