NYHET7 september 2020

Patentansökningar ökar i Västmanland och särskilt i Västerås

Under 2019 ökade antalet nationella patentansökningar från Västmanland rejält enligt ny statistik från Patent- och registreringsverket. Det gjordes 33 patentansökningar 2019, vilket kan jämföras med att det under 2018 gjordes 22 patentansökningar från Västmanland.

Foto: Mostphoto
"I flera delar av Sverige är det en sjunkande trend med patentansökningar så det vore olyckligt om den positiva trenden för Västerås bröts" säger Christina Wainikka.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Bryts statistiken ner på kommunnivå kan konstateras att det är en stigande trend för Västerås. Så många patentansökningar som gjordes 2019 har inte gjorts från Västerås på många år.

– Det finns risker att stirra sig blind på patentstatistik från enskilda år, men det ser ut som en positiv trend, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

– Det finns flera vägar till att få patent, inte minst genom att göra internationella ansökningar, men de nationella ansökningarna kan ändå ses som någon form av temperaturmätare.

Den pågående pandemin gör att många företag har behövt skära ner på forskning, vilket kanske kommer visa sig i statistiken för 2020.

– I flera delar av Sverige är det en sjunkande trend med patentansökningar så det vore olyckligt om den positiva trenden för Västerås bröts, säger Christina Wainikka.

Patent kan fås på uppfinningar, vilket definieras som nya tekniska lösningar. För att få patent krävs ofta stora investeringar i forsknings- och utvecklingsarbete. I Sverige kommer 30 % av de nationella patentansökningarna från Stockholms län. Detta beror bland annat på att många företag har sina huvudkontor där, själva forskningen kan ha skett på helt andra platser i landet.
– Med tillförsikt kan vi konstatera att om det söks patent i länet så finns det innovationer att skydda och idéer att förverkliga, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland, och menar att det nu är oerhört viktigt med fortsatta investeringar i forskning och utveckling men också att stärka det svenska företagsklimatet.

– Nya innovationer är självklart viktigt för svenska företags konkurrenskraft, men också avgörande för de lösningar vi behöver för en hållbar framtid. Därför behöver vi stimulera åtgärder som gör det enklare att starta, driva, investera och växa i sitt företagande, avslutar Kristin Lahed.

Fakta

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns här: https://www.prv.se/sv/om-oss/statistik/statistikarsbok/

För dig som vill veta mer om immaterialrätt finns PRV-skolan online: https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/prv-skolan-online/

Immaterialrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist