LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 juli 2020

Så kan regeringen få fart på landsbygden

Landsbygdsföretagen drabbas hårt av coronakrisen, konstaterar Småföretagarnas riksförbund i en debattartikel. Redan svaga lokala marknader slås ut av skiftet till internethandel, en ofta äldre befolkning drabbas hårt av viruset och redan tyngda kommuner får fallande skatteintäkter.

Foto: Mostphoto
Ska landsbygdsekonomin kunna återstartas och stå sig stark framöver räcker inte tillfälliga stöd och krisåtgärder. Nu ett bra tillfälle att göra mer genomgripande reformer för att stärka landsbygdsföretagens långsiktiga konkurrenskraft, skriver Tony Gunnarsson.
Foto: Ernst Henry Photography AB

En liknande analys gör Barometerns ledarsida som konstaterar att inte bara landsbygdens viktiga turismsektor drabbas, utan att coronakrisen får förödande konsekvenser för tillverkningsindustrin som ofta är belägen utanför storstadsområdena. Tjänstesektorn i storstäderna kan återhämta sig efter en kris, men fabriker som stänger i svensk glesbygd lär troligen inte öppna igen, även om konjunkturen vänder.

Läs mer: Corona splittrar riket
Läs mer: Landsbygdsföretagen drabbas hårt av corona

Landsbygdsföretagen tyngs dock också av andra fenomen som lägre polisnärvaro, sämre tillgång till offentlig service och sämre tillgång till relevant kompetens. Ska landsbygdsekonomin kunna återstartas och stå sig stark framöver räcker inte tillfälliga stöd och krisåtgärder. Snarare är nu ett bra tillfälle att göra mer genomgripande reformer för att stärka landsbygdsföretagens långsiktiga konkurrenskraft.

En aspekt som är omöjlig att bortse från när det gäller landsbygden är det större avstånden. Det gör att fungerande transporter till konkurrenskraftiga priser blir ännu viktigare för att företagen ska överleva. Höjda drivmedelsskatter, ny fordonsskatt och försämrat vägunderhåll har därför slagit hårt mot landsbygden. Försämrat reseavdrag och kilometerskatt som föreslagits skulle göra situationen ännu värre. Sverige som är ett avlångt och glesbefolkat land måste välja en bättre väg i transportpolitiken om landet ska hålla ihop. Även annan infrastruktur måste förbättras genom ökad bredbandsutbyggnad, tryggad elförsörjning och en fungerande post- och paketutdelning.

Regelkrånglet måste minska och rätten att förfoga över den egna marken måste öka. Landsbygdsnäringarna får ständigt fler regler och lagar att rätta sig efter, inte sällan som en konsekvens av den förda miljöpolitiken. Lantbrukets regelbörda har exempelvis ökat med 120 procent på 20 år. Tillväxt, investeringar och byggande på landsbygden hämmas av för omfattande reservatsbildningar, strandskydd och riksintressen. En översyn av detta i kombination med snabbare och enklare processer för bygglov och miljötillstånd skulle ge förnyad energi till landsbygden. Myndigheterna bör inspireras av Rättviksmodellen och se till att det är lätt att göra rätt.

Landsbygdsföretagen måste garanteras rättssäkerhet. Det innebär att markägare måste få ersättning för ägande- och brukanderättsinskränkningar, att myndighetsaktivism måste stävjas och att miljöinspektörer inte kan tillåtas verka efter egen agenda. Beslut ska inte förhalas och det ska inte ta åratal för industri eller lantbruk att få miljötillstånd. Rättssäkerheten måste också backas upp av en närvarande polismakt. Polisnärvaron på landsbygden är låg, tullens befogenheter svaga och uppklarandegraden för många brott låg. Detta gör att maskin- och dieselstölder ökat kraftigt samtidigt som många företagare utsatts för hot och intrång. Detta måste upphöra.

Med prioritering av infrastruktur, regelförenkling och rättssäkerhet skapas bättre förutsättningar för investeringar, företagande och jobbskapande på landsbygden. Då kan företagen skapa en mer livaktig landsbygd.

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist