NYHET28 februari 2021

Staffan Jansson har tagit plats i ordförandestolen

Strax innan årsskiftet utsågs Staffan Jansson (S) till ordförande i kommunstyrelsen i Västerås Stad, ett uppdrag han tog över efter Anders Teljebäck (S). Svenskt Näringsliv har tagit del av Staffans tankar om företagsklimatet och hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.

Staffan Jansson (S) är ny som ordförande i kommunstyrelsen i Västerås Stad.Foto: Västerås Stad

För Staffan Jansson, som fick sitt första förtroendeuppdrag 1994 och har varit kommunalråd sedan 2004, fanns ingen tvekan att axla uppdraget.

– Under mina 30 år i politiken har jag alltid uppskattat att arbeta för Västerås utveckling och västeråsarnas bästa, säger Staffan Jansson och berättar att han fått ett stort stöd av partiet och att förtroendet att efterträda Anders Teljebäck känns både hedrande och utmanande.

Staffan Jansson anser att näringslivet är en av hörnstenarna i ett fungerande samhälle. Att Västerås Stad ständigt arbetar med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat är därför viktigt.

– Det känns roligt och inspirerande att arbeta politiskt i en stad där utvecklingen sker i hög takt och nyetableringar slår alla rekord, säger han.

Jansson framhåller också att det finns utrymme för förbättring. 2017 rasade Västerås i Svenskt Näringslivs enkätundersökning gällande kommunernas företagsklimat och har under de senaste åren jobbat för att ta sig uppåt. I senaste rankingen placerade sig Västerås på plats 104.

– Vi har en del utmaningar som kommun. Vi måste möta upp behoven som näringslivet efterfrågar utifrån vårt uppdrag. Då är det främst två saker jag tänker på – mark för näringslivsetableringar och kompetensförsörjning.

Att ha ett bra samarbetsklimat och ömsesidig dialog kring kommunens gemensamma utmaningar är viktigt för Staffan Jansson.

– Det är avgörande att vi samarbetar för invånarnas, kommunen och näringslivets bästa, avslutar han.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist