NYHET22 september 2021

Stora klyftor i länets företagsklimat

I årets ranking av det lokala företagsklimatet vidgas de redan stora klyftorna i Västmanlands län. Hallstahammar (+32) och Kungsör (+7) fortsätter att förbättra sina redan starka placeringar och upptar nu platserna 22 och 45 bland Sveriges 290 kommuner. Längre ned i rankingen återfinns Köping (278), Norberg (282) och Fagersta (284). Glädjande är att Sala (222) och Skinnskatteberg (231) gör kraftiga avancemang genom att förbättra sig med 49 respektive 55 placeringar.

Hallstahammar och Kungsör tar sig in bland de 50 bästa i landet.
”Alla västmanländska företag förtjänar att verka i en kommun med gott företagsklimat”, säger Kristin Lahed.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det är fantastiskt att vi nu har två kommuner i länet som tar sig in bland de 50 bästa i landet. Både Hallstahammar och Kungsör har satsat långsiktigt vilket gett resultat. Övriga kommuner måste nu ta rygg på dessa kommuner. Alla västmanländska företag förtjänar att verka i en kommun med gott företagsklimat, säger Kristin Lahed, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västmanland.

Politisk stökighet och hög personalomsättningar har ställt till det i vissa kommuner menar Kristin Lahed, men många kommuner har inte heller ännu lyckats leverera på de ofta högt satta ambitionerna för det lokala företagsklimatet.

– Jag vet att det i flera av kommunerna med svaga placeringar både finns stark vilja och resurser till att förbättra företagsklimatet. Det finns inga genvägar, utan det handlar om att fortsätta samtala med företagen för att skapa ett förtroende samtidigt som kommunen måste leverera en snabb och smidig myndighetsutövning. När kommunen levererar resultaten kommer företagen att uppmärksamma detta, menar Kristin Lahed.

Något som komplicerat näringslivsarbetet för många kommuner är naturligtvis coronakrisen. Kristin Lahed hoppas dock att den också medfört lärdomar som kommunerna kan ha med sig framgent.

– När vi förhoppningsvis lämnar coronakrisen bakom oss måste kommunerna återigen anordna fysiska möten och företagsbesök för de som känner sig redo för detta. Men kommunerna kan också nå fler och nya grupper genom att ta med sig krisens digitala lärdomar också framöver. Företagare har olika förutsättningar och behov, därför kan olika kommunikationskanaler göra att fler företag kan nås, avslutar Kristin Lahed.

Undersökning av det lokala företagsklimatet
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist