NYHET26 oktober 2021

Stora skillnader i självförsörjning bland kommunerna i Västmanlands län

Det finns stora skillnader mellan kommunerna i Västmanlands län när det gäller hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjer sig på eget arbete. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram.

Foto: TT Bild

Högst självförsörjningsgrad i Västmanlands län har Hallstahammars kommun, där 75,1 procent av befolkningen i arbetsför ålder är självförsörjande. Kommunen ligger därmed som riksgenomsnittet. Lägst självförsörjning i Västmanlands län har Fagersta kommun med 70,5 procent. Även Surahammar, Västerås, Sala, Arboga, Norberg, Köping, Skinskatteberg och Kungsör ligger under riksgenomsnittet.

”Dagens utanförskap existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet, så för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa”, säger Kristin Lahed.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Med ett bra lokalt företagsklimat och goda förutsättningar för näringslivet, skulle våra företag kunna anställa fler. Och om vi får fler att gå från bidragsberoende till självförsörjning skulle det frigöra resurser som kommunerna skulle kunna satsa på till exempel barnomsorgen, skolan och äldrevården., säger Kristin Lahed på Svenskt Näringsliv Västmanland.

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år) inte är självförsörjande. Det är var fjärde person i den här gruppen. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande.

– Det är oerhört angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande. Det bidrar till både självkänsla och delaktighet i samhället för individen. Dagens utanförskap existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet, så för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa, säger Kristin Lahed.

När personer går från bidrag till anställning eller företagande frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser. Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder).

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå.

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se www.svensktnaringsliv.se/utanforskap

Självförsörjning i Västmanland

KommunerAntal självförsörjandeAntal inte självförsörjandeAndel självförsörjande
Hallstahammar 6 0091 99775,1%
Surahammar 3 7351 24675,0%
Västerås 59 88920 00675,0%
Sala 8 5152 85574,9%
Arboga5 0421 81373,6%
Norberg2 00072173,5%
Köping9 5713 47873,3%
Skinnskatteberg1 52156772,8%
Kungsör3 0431 18871,9%
Fagersta4 7081 97470,5%
Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist