NYHET28 september 2022

Surahammar stärker företagsklimatet genom ’vi-känsla’

I årets ranking av det lokala företagsklimatet så sticker Surahammars kommun ut i jämförelse med andra kommuner i Västmanland. Efter att ha tagit 26 platser uppåt i den rikstäckande kommunala rankingen av företagsklimatet så blir Surahammars kommun årets klättrare i regionen.

”Vi börjar se resultat på vårt arbete, men vi är långt ifrån nöjda. Vi vill mer”, säger näringslivschef Maria Granberg.Foto: Privat

Företagarna i Surahammar ger företagsklimatet i kommunen högre betyg i många aspekter – inte minst vad gäller kompetensförsörjning och dialogen med både politiker och tjänstemän i kommunen.

Hans Niva som driver Moon Radio upplever framför allt att dialogen med kommunen blivit bättre.
Foto: Privat

– Kontakten med kommunen har blivit väsentligt bättre. Vi har som så många andra inte en daglig kontakt med kommunen men upplever ändå att kommunikationen är bra när den väl sker. Något så avslappnat såsom regelbundna företagarfrukostar gör mycket för oss företagare för att få en enkel väg in till kommunen för att framföra våra utmaningar, men också för att bygga relationerna starkare mellan varandra säger företagaren Hans Niva som driver Moon Radio tillsammans med företagarna Ralph Wahlström och Patrik Lundqvist.

För ungefär ett halvår sedan tillträdde Maria Granberg som näringslivschef i Surahammars kommun. Maria bekräftar att arbetet med att stärka och förenkla kommunikationen med företagare sker varje dag och på många olika sätt.

– Som en liten kommun är det för oss viktigt att göra allt vi kan för att näringslivet alltid ska ligga högt upp på dagordningen och genomsyra hela verksamheten. Därför ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter just att stärka dialogen och kommunikationen med våra företagare. Vi arbetar med näringslivsfrukostar för att ge företagare en plattform att samtala med både oss och varandra, företagsbesök hos våra företag tillsammans med kommunala politiker och har stora planer för att förbättra kompetensförsörjningen.

Den allra största utmaningen för kommunerna i regionen är att hitta rätt kompetens. 8 av 10 kommuner i regionen upplever att möjligheten att hitta rätt kompetens har försämrats det senaste året, och blir därför den enskilt största utmaningen för regionens framtida tillväxt, tillsammans med dagsaktuella frågor utmaningar – exempelvis stigande inflation, energikris och internationell oro som påverkar konsumenternas köpkraft.

Just arbetet med kompetensförsörjningen är någonting som både företagare i kommunen och näringslivschef Maria Granberg lyfter som särskilt viktigt för att ytterligare stärka företagsklimatet i kommunen.

– Vi har idag en brist på kompetens i kommunen, vilket bekräftas av flera av våra mindre och större företag. Här handlar det för oss att lyssna, förstå och utbilda. Bland annat innefattar arbetet att koppla ihop företagare med yrkeshögskolan för att tillsammans identifiera vart behovet finns framöver, men också att visa företaga hur de kan arbeta med strategisk kompetensförsörjning på ett brett plan.

I rankingen över Surahammars företagsklimat framgår det att kommunen är på rätt väg i sitt arbete mot ett starkare företagsklimat, samtidigt som mycket finns att göra. Maria Granberg nämner även att mycket har påbörjats och genomförts – men att kommunen är långt ifrån nöjda eller helt klara med sitt näringslivsarbete.

– Vi börjar se resultat på vårt arbete, men vi är långt ifrån nöjda. Vi vill mer. Vi vill prata med fler företagare, öka förståelsen för företagarens vardag och få fler att överväga ett liv som företagare i vår kommun. Målet är att fortsätta skapa en ”vi-känsla” där företagen och kommunen jobbar mot ett och samma mål.

Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist