NYHET31 maj 2022

Upphandlingsfrågan är en utmaning för Västerås

Just nu vill många företag etablera sig i Västerås vilket har gett en ketchupeffekt. Dock ser kommunen att vissa åtgärder och satsningar måste göras för att fånga upp hela näringslivet. Västerås kommun tappar något i det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat.

”Kommunen ska vara en bra aktör oavsett om det handlar om världskoncerner eller ensamföretagare. Vi ska möta alla på ett konstruktivt sätt utifrån deras förutsättningar”, säger Staffan Jansson.Foto: Västerås Stad

Kommunens styrelseordförande i Västerås heter Staffan Jansson (S) och han ser positivt på företagsklimatet även om det finns vissa utmaningar, som till exempel upphandlingar.

Prioritet nu är upphandlingsfrågan, där måste vi bli bättre
Elisabeth Unell
Oppositionsråd, Västerås Stad

– Där ligger vår största utmaning. Vi måste annonserna på ett bra sätt, bryta ner dem på rätt nivå så att fler kan lämna anbud och det som är väldigt viktigt för framtiden är att vi följer de avtal vi har tecknat. Där har vi brustit, säger Staffan.

”Det finns ingen anledning att vi ska ligga så lågt som vi gör. Mycket handlar om attityder. Vissa frågor, så som upphandlingar som inte fungerat påverkar resultatet”, menar Elisabeth Unell.
Foto: Pia Nordlander

Elisabeth Unell (M) oppositionsråd är stark i sin kritik kring upphandlingsfrågan.

– Det borde vara självklart att följa de upphandlingar man har gjort. Vi vill ställa krav så att det blir rättvist mellan de företag som lämnar anbud. Prioritet nu är upphandlingsfrågan, där måste vi bli bättre och komma till rätta. Synsättet måste förändras och man måste ha förståelse för företagarens villkor. Det krävs att det här genomsyrar hela kommunen, säger hon.

Många stora företag etablerar sig i Västerås och utvecklingen på den punkten har inte varit så positiv sedan 1960-talet.

– Näringslivet är en förutsättning för att fler ska bli anställda. I dagsläget har vi högre arbetslöshet än jämförbara städer. Det är en stor missmatch på arbetsmarknaden. Vi är bra på att möta stora företag för företagsetablering, men vi är sämre på små och medelstora företag, säger Elisabeth.

– Kommunen ska vara en bra aktör oavsett om det handlar om världskoncerner eller ensamföretagare. Vi ska möta alla på ett konstruktivt sätt utifrån deras förutsättningar. Jag kan hålla med Elisabeth i hennes kritik, små och mellanstora företag har samma behov som de stora företagen och därför är kontakten med de mindre oerhört viktiga då de inte har samma kraft. Därför har vi gjort en del konkreta förändringar, säger Staffan.

Exempel på det är åtgärden att VMNAB (Västerås marknad och näringsliv) som tidigare drevs i bolagsform sedan årsskiftet är knutna till kommunstyrelsens förvaltning.

– Då kommer vi närmre kommunhjärtat. När vi växer så kraftigt behöver vi fånga in det behov som vårt växande näringsliv har, säger Staffan.

Kring resultatet i undersökningen tänker Staffan så här:

– Alla typer av undersökningar är viktiga, sedan måste man ställa dem i relation till vad som pågår. Vi har fått bra betyg i NKI-undersökning (Nöjd kund index) i hur man upplever kontakten med kommunen. Faktiskt toppresultat. Svenskt Näringslivs undersökning fångar in känslan mer och även om den är nog så viktig, kanske man har en uppfattning utan att ha varit i kontakt med kommunen de senaste åren, säger han.

– Vi tappade även 2021 och det finns ingen anledning att vi ska ligga så lågt som vi gör. Mycket handlar om attityder. Vissa frågor, så som upphandlingar som inte fungerat påverkar resultatet. Det tror jag, säger Elisabeth.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist