NYHET9 december 2020

Var fjärde företag i länet hotat utan ytterligare stödåtgärder

25 procent av företagen i Västmanlands län riskerar att gå under om regeringen inte inför fler stödåtgärder. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet. 

”Nu är det viktigt att regeringen snabbt lägger fram ytterligare åtgärder för att företagen ska kunna övervintra och klara av de likviditetsproblem de står inför”, säger Kristin LahedFoto: Ernst Henry Photography AB

– Det är oroande att mer än var fjärde företag uppger att deras existens är hotad om pandemin fortsätter och det inte blir några ytterligare stödåtgärder. Smittspridningen pågår för fullt och många företagare drabbas hårt. Nu är det viktigt att regeringen snabbt lägger fram ytterligare åtgärder för att företagen ska kunna övervintra och klara av de likviditetsproblem de står inför, säger Kristin Lahed, Regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland.

Totalt uppger 50 procent av företagen att försäljningen har minskat under det senaste halvåret och 45 procent har problem med likviditeten eller med finansieringen.

– För många företag är det ett mycket allvarligt läge, betydligt värre än i våras. Samtidigt finns det branscher som inte alls är lika ansträngda som innan sommaren. För stora delar av industrin tuffar det på nästan som vanligt och vi ser inte störningarna i leverantörskedjorna i lika stor utsträckning som vi gjorde i våras. Men delar av tjänstesektorn och detaljhandeln blöder och för många i besöksnäringen är det nattsvart, säger Kristin Lahed.

I Västmanland uppger vart tredje företag att de har sagt upp personal under det senaste halvåret och nästan vart fjärde tror sig behöva säga upp personal kommande halvår.

– Detta är en väldigt oroande, med tanke på den redan höga arbetslösheten i Västmanland. Av de som tvingas ut i arbetslöshet har många en svag ställning på arbetsmarknaden, vilket gör att det är tufft att snabbt komma tillbaka i arbete. De som redan innan stod utanför arbetsmarknaden riskerar nu att hamna ännu längre från jobb. Många viktiga ingångsjobb inom bland annat besöksnäringen har försvunnit eller riskerar att försvinna, säger Kristin Lahed.

Politiskt behövs det nu åter kraftansträngningar för att rädda jobb och företag

Lahed menar att arbetslösheten kommer att vara en av de stora utmaningarna under lång tid framöver. För att hålla nere arbetslösheten behövs en rad åtgärder, anser hon.

– Det är angeläget att så många företag som möjligt överlever detta så att inte fler jobb går förlorade och att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Politiskt behövs det nu åter kraftansträngningar för att rädda jobb och företag. Det gäller nu att stöden gör tillgängliga – snabbt och enkelt -, men också att förbättra tillgången till utbildningar som efterfrågas av företagen, så att framtidens jobb kan besättas. Utbildningar och kompetensinsatser bör i högre utsträckning vara flexibla, korta och branschanpassade.

Nationellt sett har krisen medfört en snabbt stigande arbetslöshet. I oktober var drygt 100 000 fler arbetslösa i Sverige jämfört med ett år tidigare och i länet har mer än var fjärde företag uppgett att de tvingats dra ner på antalet anställda.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägecoronakrisenSvenskt Näringsliv
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist