NYHET9 mars 2020

Västmanland behöver fler företagsamma kvinnor

I Västmanland är 9,9 procent av befolkningen företagsamma, vilket är lägst andel i landet. Denna siffra måste bli högre, framför allt bland kvinnor där andelen bara är 6,0 procent. Detta kräver bättre förutsättningar att driva företag i de kvinnodominerade branscherna.

I dag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten i Sverige och Västmanland. I mätningen undersöker Svenskt Näringsliv varje år om antalet företagsamma personer – det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling – ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker. En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd/ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Västmanland behöver fler företagare. I dag har länet en låg andel företagsamma människor, 9,9 procent. Störst tillväxtpotential finns bland kvinnor där bara 6 procent är företagsamma.

Madelené Hjelm, ägare av IB Transport i Västerås rekommenderar fler att satsa på det egna företagandet, och anser framför allt att kvinnor har mycket att bidra med i näringslivet.

– Ja är stolt över att mina idéer och nyfikenheten tagit företaget framåt, och dessutom skapat anställningar till över 90 personer. Jag tror och hoppas att fler kvinnor är villiga att ta steget att driva företag, alla vinner på det.

Men ska fler kvinnor kunna ta steget ut och bli företagare måste dock flera branscher öppnas upp för företagande, menar Robert Thorburn, projektledare på Svenskt Näringsliv.

Ska fler kvinnor kunna ta steget ut och bli företagare måste dock flera branscher öppnas upp för företagande tror Robert Thorburn på Svenskt Näringsliv.
Foto: Frida Nygren

– Generellt ser vi att man ofta startar företag inom den verksamhet där man redan är verksam. Vill man stimulera kvinnors företagande så bör man därför titta särskilt på kvinnodominerade branscher för att se hur man kan underlätta företagandet där.

Vilka politiska signaler som sänds ut är avgörande för om fler ska våga ta risker och satsa på företagande. Debatten om vinster i välfärden har påverkat kvinnors företagande negativt, menar Robert Thorburn.

– Många kvinnor jobbar inom välfärden och vi såg hur företagandet gick upp under ett antal år. När sedan debatten om möjligheten att göra vinst blev hårdare så minskade också företagandet. Politiska signaler som visar att man tror på kvinnors företagande, att de behövs och är välkomna, är oerhört viktiga – inte bara för entreprenörerna utan också för till exempel banker och andra som finns runt entreprenörerna. De måste känna en trygghet i att våga satsa kapital, tid och energi på en företagare. Då är det viktigt att det finns förutsättningar för att lyckas med företagandet.

De reformer som gjorts för att öka företagandet inom tjänstesektorn har skapat möjligheter för många kvinnliga entreprenörer, men osäkra spelregler skapar fortfarande otrygghet.

– LOV och RUT har exempelvis varit viktiga reformer som har öppnat upp arbetsmarknaden och möjligheterna till företagande. Valfrihetssystem ger ofta mer långsiktiga förutsättningar för företagandet jämfört med till exempel upphandlingar. Även här gäller det att ge stabila och långsiktiga spelregler. När reglerna hela tiden ändras fram och tillbaka slår man sönder möjligheterna att bygga upp hållbara företag.

Kristin Lahed, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västmanland, menar att länets kommuner skulle kunna göra en rad saker för att öka andelen företagsamma kvinnor i länet.

– I Västmanland behöver fler branscher öppnas upp för företagande. Flera av länets kommuner har en låg andel av den kommunala verksamheten utlagd på entreprenad. Och i de flesta kommuner saknas valfriheten genom LOV. Detta stänger dörren för företagande i många kvinnodominerade branscher.

FÖRETAGSAMHETEN.Kvinnlig företagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist