NYHET10 december 2021

Allt fler unga startar UF-företag i Västra Götaland

Statistik som Ung Företagsamhet publicerar idag visar att 5783 gymnasieelever under läsåret 2021/22 driver UF-företag i Västra Götaland. Det ökar både på yrkesförberedande- och högskoleförberedande program. ”Vi är såklart stolta över att fler företagsamma unga står redo för framtiden”, säger Louise Samuelsson, Regionchef Ung Företagsamhet Skaraborg.

Under innevarande läsår 2021/22 driver 5783 gymnasieelever UF-företag i Västra Götaland. Den största ökningen var i Skaraborg, följt av Göteborgsregionen. Men antalet UF-företag har även ökat i Älvsborg och Fyrbodal. I likhet med tidigare år visar statistiken att det fortsatt är mest populärt att driva UF-företag på Ekonomiprogrammet, men i Skaraborg och Göteborg ser man även att Teknikprogrammet är starkt.

”Att Västregionen växer kraftigt beror till stor del på regional samverkan”, säger Louise Samuelsson, Regionchef Ung Företagsamhet Skaraborg.

Bland de yrkesförberedande programmen är det fler elever som driver UF-företag inom Bygg- och Anläggning i Älvsborg, Industriteknik i Fyrbodal och El- och energi i Skaraborg. En uppåtgående trend i Göteborg är att allt fler elever driver UF-företag i Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet.

- Vi är såklart stolta över att fler företagsamma unga står redo för framtiden. Vi hoppas att beslutsfattare i Västsverige prioriterar de här frågorna, särskilt då forskning visar att UF-företagande är viktigt verktyg för ungas etablering på arbetsmarknaden, säger Louise Samuelsson, Regionchef Ung Företagsamhet Skaraborg.

Forskning visar att de elever som driver UF-företag under sin skolgång, får högre lön, har lägre arbetslöshet och i större utsträckning är benägna att starta eget i framtiden. Erfarenheterna från ett UF-år gör med andra ord stor skillnad, både för individen och för samhället.

- Att Västregionen växer kraftigt beror till stor del på regional samverkan. I år har Väst startat en gemensam gymnasieutvecklingsgrupp för att nå ut till fler program och dela goda exempel. Vi vet att entreprenöriella kompetenser kommer vara fortsatt viktiga i framtiden oavsett om man väljer att studera vidare, arbeta eller starta företag, avslutar Louise Samuelsson.

Antalet UF-företag i Västra Götaland läsåret 2020/2021

  • Skaraborg: 980 (ökade med 20 % jämfört med föregående år)
  • Göteborg: 3060 (ökade med 10 % jämfört med föregående år)
  • Älvsborg: 815 (ökade med 3% jämfört med föregående år)
  • Fyrbodal: 928 (ökade med 2 % jämfört med föregående år)

Mer information om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat över en halv miljon gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och över 100 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

I Västra Götaland finns Ung Företagsamhet i fyra olika områden:
Skaraborg: https://ungforetagsamhet.se/skaraborg
Älvsborg: https://ungforetagsamhet.se/alvsborg
Fyrbodal: https://ungforetagsamhet.se/fyrbodal
Göteborg: https://ungforetagsamhet.se/goteborg

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist