NYHET29 november 2023

Bruket lades ner – Näringsliv och kommun enades för att säkra kompetens

Med ett stort rekryteringsbehov hos lokala företag och samtidigt en stor svårighet att hitta rätt kompetens i regionen vändes en nedläggning till något positivt.

När Mustadfors Bruks AB i Dals Långed, Bengtsfors kommun, fick besked om att hela produktionen skulle flytta till Colombia skulle majoriteten av de 47 anställda drabbas. I samma veva hade kommunerna i Dalsland precis genomfört en kartläggning av det lokala näringslivet kompetensbehov och kunde konstatera att den kompetens som de anställda besatt var precis vad de lokala företagen efterfrågade.

Dalslandskommunerna i samverkan med andra aktörer anordnade därför en rekryteringsträff där de anställda på bruket fick möta företag med rekryteringsbehov. Ett 20-tal arbetsgivare var på plats. 

- När vi fick det tråkiga beskedet om nedläggningen visste vi att vi var tvungna att göra något. Varje arbetstillfälle i Dalsland är viktigt, varje företag är viktigt. Då vi har såpass många företag med stora rekryteringsbehov var det viktigaste för oss var att försöka hålla kvar kompetensen lokalt, säger Jeanette Lindh Svanqvist näringslivschef Bengtsfors kommun. 

Träffen var uppskattad av såväl företagare som arbetssökande. Håkan Stefansson, från Hellbergs dörrar och Oscar Hilmer, från Hilmerdal AB och Hilmér Lantbruk AB var två av företag som verkligen uppskattade initiativet som ett mycket bra sätt att ta tillvara på dem kompetens som fanns på bruket. Den enkla och direkta kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökande uppskattades och flera intervjuer gjordes på plats, som i vissa fall ledde till anställning.

 - Vi anställde två personer redan i dagarna efter rekryteringsträffen. Vi kommer fortsätta tillsätta ett flertal tjänster under våren och då tar vi med oss erfarenheterna från kvällen, säger Mikael Edman, Norbag AB.

 Initiativ som detta visar hur viktigt det är att kommun och näringsliv samverkar för att möta och lösa problem. Denna gång handlade det om att underlätta företags kompetensförsörjning och samtidigt undvika att människor hamnar i arbetslöshet

- Den samverkan som visas prov på i Dalsland gör mig varm i hjärtat. Att företag och kommuner går samman för att hjälpa människor till fortsatt arbete och samtidigt kan täppa till lokala arbetsgivares kompetensluckor är en win, win, win för alla parter. Ett utmärkt exempel på vad som händer när näringsliv och kommun har en god och nära dialog och förtroende för varandra, säger Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv. 

Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist