NYHET20 maj 2021

”Business Focus Lerum” ska utveckla företagsklimatet

Som en av elva kommuner i landet har västsvenska Lerums kommun deltagit i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2020/2021 för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Genom projektet ”Business Focus Lerum” vill man skapa uppmärksamhet runt företagen, deras förutsättningar och deras värde för hela kommunen. Målet är att höja kunskapen om företag för alla kommuninvånare. 

Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram har genomförts sedan 2018 och vänder sig varje år till ett fåtal utvalda kommuner med stark vilja att förbättra sitt företagsklimat. Syftet är att deltagande kommuner ska få stöd i arbetet med att stärka det lokala företagsklimatet. Det sker genom inspiration, nätverk med erfarenhets- och kunskapsutbyte, praktiska exempel samt ett mentorsprogram.

Med anledning av restriktioner har programmet mestadels varit digitalt och innefattat fördjupningar inom ledarskap, myndighetsutövning, service och upphandling.

Vi har träffat Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerum, för en kort intervju om hur de har upplevt programmet och vad kommunen nu tar med sig i det framtida arbetet.

Åsa Qvist EK
Foto: Lerums kommun

Vilka från Lerums kommun har deltagit i utvecklingsprogrammet?

— Från Lerum har kommunstyrelsens ordförande (KSO) Alexander Abenius deltagit och på slutet Viktor Lundblad som är tf KSO när Alexander är föräldraledig. Även kommundirektör Gull-Britt Eide, myndighetschef Per-Ola Johannesson, upphandlingschef Lisa Edler, ekonomichef Camilla Simonsson samt jag själv, säger Åsa Qvist Ek.

Vad tar ni med er från året som gått och vad har varit mest värdefullt?

— Det är mycket som har varit värdefullt men utbytet och diskussionerna med de andra deltagande kommunerna har varit mycket givande. Sedan har föreläsningarna inom de olika temaområdena varit väldigt intressanta och givit upphov till spännande diskussioner. Vi har även börjat diskutera frågorna än mer internt i och med programmet och det kommer vi att fortsätta med, säger Åsa Qvist Ek.

Har ni fått med er något tips eller en idé från andra kommuner som ni kunnat applicera hos er?

— Vi har lyssnat till hur andra kommuner arbetar och kommer med säkerhet ta till oss delar av det. Det som jag främst fastnat för är de kommuner som har mycket dialog gällande myndighetsärenden med sina företag och då gärna personliga samtal – det verkar ha givit goda resultat, konstaterar Åsa Qvist Ek.

Som en del av programmet skulle ni ta fram ett utvecklingsprojekt. Kan ni berätta mer om ert projekt; ”Business Focus Lerum”?

— Vi ser vårt projekt som en kick-off på ett ännu mer utvecklat näringslivsarbete men också som en kick-off efter pandemin (som vi hoppas ska ha lättat i oktober). Vi gör en 2 veckor lång och intensiv satsning på att uppmärksamma det lokala näringslivet, där lyfter frågor som är viktiga för näringslivet i olika möten och seminarier.

— Vi kommer även genomföra flera företagsbesök och ha öppet hus för myndighetsfrågor. Både den politiska ledningen och förvaltningsledningen kommer att vara delaktiga men även andra tjänstemän. Vi gör detta projekt tillsammans med två företagarföreningar vilket skapar en gemensam satsning, säger Åsa Qvist Ek.

Vi tror att en ökad kunskap om varandras olika förutsättningar ger en större förståelse och ett bättre näringslivsklimat

Slutligen; på vilket sätt kommer de lokala företagen i Lerum märka skillnad efter ert deltagande i utvecklingsprogrammet?

— Vi hoppas att denna satsning ska leda till en ökad förståelse för näringslivets behov men också en förståelse för det uppdrag som kommunen har. Vi tror att en ökad kunskap om varandras olika förutsättningar ger en större förståelse och ett bättre näringslivsklimat. Vår tanke är att detta ska bli ett återkommande evenemang om det tas emot positivt, avslutar Åsa Qvist Ek.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist