NYHET29 september 2021

Vart fjärde företag i Västra Götaland påverkas i hög grad av brott och otrygghet

Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Västra Götaland. Var fjärde företag i länet anser att det påverkar deras verksamhet i hög utsträckning. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv med 5425 företag i Västra Götaland.

Redan idag väljer butiker aktivt att inte etablera sig i områden med mycket brottslighet. Något som varken främjar integration, arbetstillfällen eller det lokala området, konstaterar Mikael Ovrell, ägare av ICA Nära Ovrell i KortedalaFoto: Most Photos

- Resultatet är allvarligt men inte särskilt förvånande. Trygghetsfrågan har under de senaste åren blivit allt viktigare för många företag. Den påverkar nu alla branscher och kommunernas attraktivitet är i fara, säger Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.  

Det är Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet i landets kommuner som ligger till grund för resultatet. Totalt har cirka 32 000 företag svarat i undersökningen, varav 5 425 i Västra Götaland.

- Många företag i undersökningen anger att stölder, inbrott och bedrägerier är stora problem för verksamheterna. Samtidigt är många uppgivna för att det inte lönar sig att anmäla brott, då de menar att det ändå inte leder någonstans. Så kan vi bara inte ha det, konstaterar Rudolf Antoni.  

Skillnaderna mellan kommunerna i området är dock stora. I Bengtsfors uppger hela 42 procent av företagen att de påverkas i hög grad. Motsvarande siffra i Karlsborg, Västra Götalands tryggaste kommun, landar på 5 procent. Göteborg är en av de mest brottsdrabbade kommunerna i länet. Mikael Ovrell, ägare av ICA Nära Ovrell i Kortedala, vittnar om hur brottsligheten påverkar hans verksamhet och hur dess karaktär har förändrats över tid.  

-  Dagens brottslighet handlar inte längre om barn som stjäl godis utan snarare om en organiserad brottslighet där stora partier av varor stjäls. Det är inte i syfte att mätta den egna magen. Mina kollegor ska inte behöva uppleva hot och till och med våld. Det krävs att företagare, politiker och poliser samverkar och angriper problemet, konstaterar Mikael Ovrell.

Brottslighet och otrygghet hämmar företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. De direkta kostnaderna för brottsligheten beräknades under 2020 till 42 miljarder. Till det tillkommer även indirekta kostnader för säkerhetsåtgärder (exempelvis larm, kameror och väktare) och utebliven tillväxt. Näringslivets nationella totala kostnader uppskattas att landa på omkring 100 miljarder, enligt HUI Research.

Brottslighet samt den oro och otrygghet som tillkommer är dock svår att räkna på. Den effekten går inte fullt ut att mäta i kronor, men den påverkar hur både företag och människor agerar.

- Om brottsligheten inte tas på allvar är det en stor risk att butiker inte kan hållas igång i de tuffaste områdena. Redan idag väljer butiker aktivt att inte etablera sig i områden med mycket brottslighet. Något som varken främjar integration, arbetstillfällen eller det lokala området, konstaterar Mikael Ovrell.

- Trygghetsfrågan måste vara ett område som kommunerna, polisen och företagen tillsammans sätter ökat fokus på. Vi har inte råd med att låta brottslighet och otrygghet fortsatt påverka redan hårt utsatta företag i den här utsträckningen, avslutar Rudolf Antoni. 

Text: Annie Hilmersson

Andelen företag i kommunen som anser att de påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning av brottslighet/otrygghet

Länets 10 värst brottsdrabbade kommuner:
Bengtsfors 42% Vänersborg 39% Lysekil 39% Uddevalla 34% Trollhättan 36% Åmål 36% Göteborg 34% Borås 33% Färgelanda 37% Mellerud 22%

Sverigesnittet är 22%
Snittet i Västra Götaland är 23%

Källa: 5425 svar från företag i Västra Götaland i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat. Läs mer på www.lokaltforetagsklimat.se

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt FöretagsklimatBrottslighet
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist