Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 januari 2021

En lag med tydliga brister

Idag röstade riksdagen igenom den tillfälliga pandemilagen. Jag har inga synpunkter på att lagen klubbades igenom, det behövs möjlighet till snabba och kraftfulla åtgärder för att bekämpa smittspridningen. Däremot är det en lag med tydliga brister. 

Den tillfälliga pandemilagen röstades igenom efter en debatt i riksdagen på fredagen den 8 januari.

Vi på Svenskt Näringsliv och många med oss har länge varit tydliga med att beslut som riskerar få negativa effekter för näringslivet, såsom restriktioner eller nedstängning, måste mötas med en plan för hur drabbade företag ska ersättas. Något som fortfarande saknades då riksdagen skulle fatta beslut. Med tanke på alla remissinstanser som har påpekat denna brist och att Socialutskottet så sent som för två dagar sedan ställde sig bakom samma krav, kan det förslag som lades fram idag enbart tolkas som arrogant mot företagens utsatta situation. 

Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB

Tack vare bred uppställning från oppositionen så kopplades dagens beslut till ett krav på att rätten till ersättning måste göras mycket tydligare och att verksamheter som drabbas av tillfälliga smittskyddsåtgärder som huvudregel ska ersättas. Det är en betydligt svagare skrivning än jag hade önskat, men det är ändå bra att stöd till företagen kom med som krav kopplat till åtgärder som allvarligt påverkar deras verksamhet. Jag anser det oansvarigt att detta inte fanns med i regeringens förslag från början.

Tidsfaktorn är avgörande när intäkterna försvinner. Då kan man inte vänta någon månad eller två på att ett eventuellt förslag ska tas fram som sedan ska behandlas och implementeras under ytterligare några månader. Det håller inte att som företagare leva med osäkerhet om hur kostnaderna som byggs upp ska lösas. Sådana tidsmarginaler som finns i den politiska världen finns inte i den verkliga. Företagen behöver inte en konsekvensanalys, de behöver raka besked och omedelbart stöd när de drabbas av politiska beslut av det här slaget.

Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist