NYHET30 september 2022

Ett Västra Götaland att vara stolt över och lära av

I veckan lanserades Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. För den som orkar plöja igenom statistiken, som bland annat består av enkätsvar från 32 000 företagare, är det glädjande läsning för den som ser Västra Götaland som sitt hem.

Foto: Canva

I veckan lanserades Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. För den som orkar plöja igenom statistiken, som bland annat består av enkätsvar från 32 000 företagare, är det glädjande läsning för den som ser Västra Götaland som sitt hem. Här finns nämligen landets bästa företagsklimat. Närmare bestämt i Vårgårda som för andra året i rad toppar rankinglistan över landets 290 kommuner. Men det stannar inte där. Bland landets 10 kommuner i topp finner vi även Herrljunga, Härryda och Götene.

Det finns många kommuner i Västra Götaland som efter sina förutsättningar gör sitt absolut bästa för att skapa ett gott företagsklimat. Och detta kan alla lära av.

Vill man nörda ner sig ordentligt så kan man även se till rankingplaceringar inom kommungrupper, dvs där kommuner med liknande förutsättningar grupperas och jämförs sinsemellan. Där finner vi följande:

  • I kommungrupp 2, Pendlingskommun nära storstad, är Härryda på plats 5 av 43 kommuner.
  • I kommungrupp 3, Större stad, är Trollhättan på plats 4 av 21 kommuner.
  • I kommungrupp 5, Lågpendlingskommun nära större stad, är Herrljunga på plats 1 av 35 kommuner.
  • I kommungrupp 6, Mindre stad/tätort, är Mariestad på plats 2, Falköping på plats 3 och Skövde på plats 4 av 29 kommuner.
  • I kommungrupp 7, Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, är Vårgårda på plats 1 och Götene på plats 2 av 52 kommuner.

Det är svårt att presentera det exakta receptet för ett gott företagsklimat men vi kan konstatera att alla dessa kommuner gör några saker väldigt rätt för att skapa goda förutsättningar för det lokala företagandet. Gemensamma nämnare för dessa kommuner är att de tydligt prioriterar företagarfrågor i den kommunala organisationen och att de inte nöjer sig med vackra ord i dammsamlande strategidokument. Det handlar om verkstad, att gå från ord till handling och att ha ett tätt samarbete med det lokala näringslivet. Dialog, service och bemötande, attityder och information är alla faktorer som värderas högt av företagen. 

En fråga som ofta dyker upp i dessa sammanhang är om storleken har någon betydelse, med hänvisning till att många av kommunerna som toppar listan är av storlek mindre. Och visst ligger det någonting i det. Det är enklare att sätta en företagarvänlig kultur i en mindre kommunal organisation och det är lättare att ha tät kontakt och samarbete med ett näringsliv du som politiker eller tjänsteperson möter i vardagen.

Samtidigt finns det även i botten av rankingen många små kommuner som därmed inte lyckas dra nytta av dessa fördelar. Man bör även notera att det bland de största kommunerna skiljer stort. Stockholm placerar sig i år på plats 90 medan Göteborg ligger på plats 195. Sannolikt är det svårt för dessa storstäder att nå hela vägen till ett toppresultat i vår ranking, men när det skiljer 100 placeringar mellan dessa två kan man konstatera att storleken som bäst är en delförklaring, ingen ursäkt.

Det finns många kommuner i Västra Götaland som efter sina förutsättningar gör sitt absolut bästa för att skapa ett gott företagsklimat. Och detta kan alla lära av. Genom en tydlig viljeriktning och ett långsiktigt uthålligt nötande kan en negativ trend vändas. Det handlar inte om att gynna ett särintresse. Goda villkor för företagen är avgörande för utvecklingen av jobb och tillväxt i kommunen och det är i sin tur en förutsättning för en väl fungerande välfärd och god service till kommuninvånarna. Årets resultat visar att alla kommuner kan skapa ett bra företagsklimat och det är något alla vinner på.

Regionchef Rudolf Antoni

Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist