"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

NYHET Publicerad

OMSORG Många av välfärdsföretagen drivs av engagerade kvinnor med lång erfarenhet inom vården. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar skulle välfärden kunna lyfta rejält, enligt Ulrika Odh som driver ett hemtjänstföretag med Skövde och Falköping som bas.

Ulrika Odh

Ulrika Odh och hennes syster vill bedriva en annorlunda hemtjänst med fokus på personliga relationer, flexibilitet och kontinuitet.

Många av välfärdsföretagen drivs av engagerade kvinnor med lång erfarenhet inom vården. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar skulle välfärden kunna lyfta rejält, enligt Ulrika Odh som driver ett hemtjänstföretag med Skövde och Falköping som bas.

– De här företagen startas ofta av kvinnor i vården som brinner för det de gör. De vill göra vården bättre genom att göra på ett annorlunda sätt, säger Ulrika Odh.

Ofta är det passionerade och erfarna undersköterskor och sjuksköterskor som ser möjligheten att använda sin kunskap för att utveckla och realisera sina idéer om effektivare och mer tillgänglig vård och omsorg.

– Om förutsättningarna för företagande blev bättre skulle det kunna ge ett jättelyft för välfärden.

Men just nu går det snarare åt motsatt håll, poängterar hon. Det är många som vill starta en verksamhet men som inte vågar på grund av vinstdebatten. Och de som redan driver välfärdsföretag är tveksamma till att fortsätta. 

– Alla i branschen känner samma uppgivenhet och trots att vi är passionerade för det vi gör är det många som börjar fundera på om det verkligen är värt det.

Ulrika Odh och hennes syster Helene Odh är sjuksköterskor i botten och hade jobbat länge i vården när de för sju år sedan fick möjligheten att förverkliga en gammal dröm – att driva ett eget hemtjänstföretag. Det som gjorde möjligt var att lagen om valfrihet, Lov, infördes i Skaraborg, där de bor.

– Vi hade slagits av ensamheten som finns bland de äldre i vårt samhälle och såg att mycket kunde göras annorlunda för att höja deras livskvalitet. Eftersom vi hade erfarenheten med oss såg vi var det fanns brister.

De jämförde med när deras morfar hade hemtjänst för 30 år sedan. Då var det i stort sett alltid samma person som kom hem till den äldre och hjälpte till.

– Relationen och den trygghet som det skapar är vår vision. Vi gick in med en önskan om att bedriva en annorlunda hemtjänst med fokus på personliga relationer, flexibilitet och kontinuitet. Det är fortfarande vår affärsidé.

Däremot var äldre personer förr hänvisade till kommunens hemtjänst vare sig de var nöjda eller inte. Det fanns inga alternativ. Idag gör konkurrensen att alla aktörer jobbar med att höja kvaliteten eftersom alla hela tiden måste bli bättre för att få kunder, konstaterar hon.

– Att äldre kan ställa krav på sin hemtjänst har såklart höjt kvaliteten, och den som inte är nöjd kan byta. Det vore förfärligt om den möjligheten försvann och det blev som det var förr när de äldre var helt utlämnade till den personal som kom.

När Systrarna Odhs startade sitt företag, var de visionärer som brann för att göra hemtjänsten bättre, men drömmen om att driva ett välfärdsföretag har efterhand blivit lite av en besvikelse.

– Förutsättningarna är inte längre desamma för att göra det vi står för. Det är tufft att driva ett välfärdsföretag idag med alla försämringar som införs. Det är absolut inte konkurrens på lika villkor.

Som exempel nämner hon att det var ett hårt slag mot branschen när arbetsgivaravgiften för unga höjdes, och att ersättningssystemen inte hänger med utvecklingen och det kunderna förväntar sig.

Det ställs allt högre krav på omsorgen och för att möta det måste välfärdssystemet ses över, anser Ulrika Odh.

– Vi vill fortsätta att bedriva hemtjänst med kvalitet för att öka tryggheten för de äldre. Min önskan är att politikerna vaknar och inser att det måste få kosta lite mer om vi ska ha en värdig äldreomsorg.

Systrarna Odh upplever att kommunen, kunderna och allmänheten lokalt är positiva och måna om att de ska finnas kvar. Men de är ändå trötta på debatten som förs på riksnivå. Hon är kritisk till att fokus ligger på att försvåra och minska det kvinnliga företagandet genom vinstbegränsningar, i stället för att fokusera på hur våra äldre ska få en omsorg med kvalitet och trygghet.

– Det är klart att den tar död på passionen. Inte ens idag klarar samhället av att ta hand om våra äldre, hur ska det då bli om det inte går driva privat välfärd?

170 anställda

Systrarna Odhs Hemtjänst ägs och drivs av tvillingsystrarna Ulrika och Helene Odh.

Företaget har omsorgs- och serviceverksamhet i Skövde och Falköping med totalt 170 anställda.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.