NYHET21 mars 2017

Framtidens jobb och välfärd

Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk förändring. Orsaken är dator- och robotsystem som ersätter jobb som bara människor kunnat utföra. Vilka yrken försvinner och vilka kommer till? Kommer det finnas enkla jobb i framtiden? Hur ska välfärdsstaten finansieras?

Runt hörnet finns självstyrande bilar, robotar som kan lära sig laga mat och dataprogram som fungerar som en psykolog. Detta är innovationer man tidigare trott var omöjliga. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, skriver bland annat i sin bok ”Framtidens jobb” om hur robottekniken kommer att slå ut en del yrken men samtidigt göra andra mer attraktiva.

- Sedan 2006 har 450 000 jobb automatiserats bort. I framtiden kommer tjänstemäns arbeten automatiseras med 2 procent per år. Samtidigt har komplexiteten bidragit till att nya former av jobb skapas. Efterfrågan på dataspecialister förväntas öka med 20 procent och behovet av jurister med 18 procent på 5 år, säger Stefan Fölster.

Möjlighet respektive hot med automatiseringen
Siffrorna över vilka yrken som kommer automatiseras respektive efterfrågas i framtiden gav ett tudelat budskap. Antingen betraktas förändringen som ett hot eller en möjlighet. Många bekymrade frågor ställdes, under ett av Svenskt Näringslivs seminarium, var framtiden för enkla jobben men också hur välfärdsystemet ska finansieras. Stefan Fölster tror på att digitaliseringen kommer öppna upp för nya möjligheter och nya anställningsformer; men att jobben i enklare former kommer att se annorlunda ut. Fölster tror också att välfärdsystemet kommer påverkas av automatiseringen.

- Detta innebär att själva systemet effektiviseras och kostnaderna av systemet kommer se annorlunda ut mot hur det ser ut idag, säger Stefan Fölster.

Västra Götalandsregionen behöver vara på hugget
Vad betyder förändringen för Västra Götalandsregionen? För att företag ska klara av utvecklingen är den stora utmaningen idag kompetensförsörjningen. En av Svenskt Näringslivs undersökningar visar att två av tre tillfrågade företag inte lyckats anpassa kompetensen i företaget för att klara de nya behoven. Många industritunga företag ligger i Västra Götalandsregionen som utmanas av den Kinesiska konkurrensen. Därför behövs ett nytänkande för att lösa kompetensbristen. Fölster tror på att utbildningar bör erbjudas i korta moduler som enkelt kan förändras och uppdateras.

- Arbetsgivare kan vara med och utveckla dessa och använda dem för vidareutbildning av anställda. Då krävs det att flera aktörer samarbetar för att gemensamt lösa kompetensbristerna. En sådan satsning skulle ge Västra Götalandsregionen en möjlighet att bli ett uthålligt tillväxtlok i den svenska ekonomin, avslutar Stefan Fölster.

Svenskt NäringslivArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist