Härryda%20bilbärgning.jpg

Från mentalvården till bilbärgning – hur svårt kan det vara?

NYHET Publicerad

JOBBSKAPARNA. Ingegerd Carlsson på Härryda bilbärgning har drivit företaget sedan 1985, från början tillsammans med sin man och sedan 2007 på egen hand. Att hon själv skulle köra bärgare var dock inte självklart från början.

— Jag halkade in. Jag arbetade egentligen heltid inom mentalvården men en av våra chaufförer klarade inte av att hantera trafikolyckor. Tuff som man är, eller dum om man vill se det så, tänkte jag; jag tar det. Hur svårt kan det vara? Det beslutet ångrar jag verkligen inte idag, säger Ingegerd Carlsson, VD Härryda bilbärgning.

Ingegerd berättar att hennes far arbetade på Volvo så bilar hade alltid funnits med i bilden. Mycket av det praktiska arbetet fick hon dock lära sig under tiden.

— Jag åkte runt bland verkstäder i närområdet, hängde dem lite över axeln och ställde frågor som; Vad gör du nu och varför? Ibland kände de nog: ”Åh nej, nu kommer hon igen”. Jag ville lära mig så mycket som möjligt för att kunna laga bilen på plats så kunden kunde åka vidare. säger Ingegerd med glimten i ögat.

Det har inte alltid varit lätt och hon har stött på många utmaningar längs vägen. Utmaningar flera gånger anknutna till att vara kvinna i en mansdominerad bransch med kollegor som dubbelkollat hennes arbete och kunder som inte trott/ansett att hon skulle klara av jobbet.

— Jag mötte på mycket patrull och av någon anledning var det särskilt män runt yngre medelåldern som hade svårt att hantera att jag kunde göra jobbet.

Trots att det är drygt 30 år sedan Ingegerd gav sig in i branschen kvarstår dessa problem i viss mån. Att agera förebild och gå i bräschen för unga kvinnor som vill in i branschen är därför något som Ingegerd vurmar för. Det är också något som hon upplever börjar märkas av nu med flera förfrågningar om praktikplatser för unga tjejer.

— Jag ställer självklart upp på sådant och hoppas att det ska få fler att se möjligheterna. Att andra tjejer ska känna att om hon vågar, då vågar jag med! Visst är vissa fysiska förutsättningar annorlunda men det finns ingenting som säger att kvinnor inte kan göra arbetet, poängterar Ingegerd Carlsson.

Vad det gäller större problem och utmaningar för branschen som helhet så är det idag en ökad konkurrens bärgningsfirmorna emellan. Ingegerd menar på att det för tillfället är lite turbulent i branschen med fler aktörer men att antalet jobb inte ökar i samma takt.

— Man tvingas se lite utanför boxen och hitta andra, nya, sätt att arbeta. I Assistancekåren har vi exempelvis startat ett eget servicecenter där vi hanterar allt från larm till slutfaktura själva. Något som blivit mycket bra!

Vad det gäller de enskilda trafikanternas beteende bidrar även det till oro för bärgarna ute på jobb.

— Dessvärre är det fortfarande så att man utsätter sig för fara varje gång man ger sig ut på ett jobb. Det är inte ovanligt att man får hålla i sig eller slänga sig åt sidan när ett större fordon rusar förbi, utan att gå ut i andra filen. Även personbils förare kan vara dåliga på att visa hänsyn. På samma sätt är det fortfarande stora problem med hur folk använder sina telefoner i bilen, säger hon bekymrat.

Att driva företag inom bärgningsbranschen, med ständig beredskap, beskriver Ingegerd mer som ett sätt att leva än ett arbete. En beskrivning hon dock tror att många företagare kan känna igen sig i och som därför också gör frågan om företagsklimat så viktigt ute i kommunerna.

— Även om jag är en stark förespråkare för att det många gånger är motgångarna som gör att vi växer så skulle jag önska att attityden mot, och klimatet för, företag vore bättre. Det är dyrt att driva företag och jag tror inte att folk förstår vad vi bidrar med. Det är lätt hänt att man missar det slit som ligger bakom och de mervärden man bidragit till. Jag har inte haft 5 veckors semester på 33 år, jag är ju företagare. Jag ångrar absolut inte mina val men jag skulle önska att attityden skulle ändras, avslutar Ingegerd Carlsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sjöfarten välkomnar framtidens medarbetare ombord

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Den svenska sjöfarten står inför stora rekryteringsbehov. Jobben blir fler samtidigt som många företag står inför svårigheter att anställa. Men hur är det egentligen att jobba inom sjöfarten? Med isbrytaren Atle i spetsen kommer nu en sjöfartskonvoj till Göteborg den 24 juni, för att ge nyfikna en inblick i hur det är att jobba till sjöss.
NYHET Publicerad:

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola kan lyfta Västra Götaland

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 6,2 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västra Götaland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Sjung om studentens lyckliga dar´! Eller…

FREDAGSKRÖNIKA Så här i studenttider och med sommaren framför oss är det lätt att ryckas med i känslan att livet leker och problemen är få och långt bort. Men hur ser det egentligen ut?
NYHET Publicerad:

Sökes: 100 säkerhetsvakter

KOMPETENSBRIST I Västra Götaland finns drygt 50 000 arbetslösa. Samtidigt står det Stenungsundbaserade säkerhetsföretaget Prevent redo att anställa 100 säkerhetsvakter. ”Vi har allt förberett, det enda som saknas är anställda som kan fylla våra tomma jackor”, säger Johan Classon, VD på Prevent.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Banbrytande rederi från Donsö visar klimatsmart väg

KLIMAT. Det Göteborgsbaserade rederiet Furetank AB har fraktat oljeprodukter och kemikalier runtom i Europa sedan år 1950, men har anor tillbaka till 1800-talet. Företaget har från start varit i familjen Höglunds ägor och är idag ett banbrytande rederi som tidigt gått i bräschen för en mer klimatneutral sjöfartsbransch. Något som gynnat den egna konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Rösta för ett företagarvänligt Europa

EU-VALET Den 26 maj 2019 är det dags för Sveriges kanske viktigaste val, valet till Europaparlamentet. Då har vi svenskar chansen att vara med och styra riktningen för EU:s framtida utrikespolitik, jordbrukspolitik, frihandelsavtal och många andra viktiga frågor. Tyvärr är engagemanget för EU svagt och allt för få svenskar bemödar sig om att sätta sig in i processen som i allra högsta grad påverkar deras vardag. Detta har visat sig tydligt, inte minst i senaste valet där endast 51% av svenskarna valde att rösta.
NYHET Publicerad:

Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt enligt partierna?

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt när konkurrensen från omvärlden ökar? Svenskt Näringsliv i Västra Götaland har frågat partierna.
NYHET Publicerad:

Vikten av EU för Johanneberg Science Park

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park för att få ta del av hur deras verksamhet påverkas.
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2019 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat, det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning med svar från totalt över 30 000 företag. Högst sammanfattande omdöme får Vårgårda med 4,7 – det högsta betyg som någonsin uppmätts. Årets undersökning visar också trendbrott för Göteborg.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Så påverkas handlarna i Sverige av EP-valet

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europarlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel för att få ta del av hur medlemsföretagen påverkas.
NYHET Publicerad:

Jag slutar, men jobbet tar inte slut

FREDAGSKRÖNIKA Om några veckor är det dags för fredagskrönikorna att ta sommaruppehåll. Detta blir därför min sista för Svenskt Näringsliv. Efter sommaren väntar en ny utmaning, men jag lämnar varken engagemang eller intresse för företagarfrågor bakom mig.
NYHET Publicerad:

Så påverkas besöksnäringen av EP-valet

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Suzanne Parenius, VD på Hjortviken Konferens, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.
NYHET Publicerad:

Inför EP-valet: så påverkas rymdföretaget från Trollhättan

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Claes Haraldsson, VD på Tooltec, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Sverige förlorar kampen om kompetensen

FREDAGSKRÖNIKA Spotify flaggade i veckan att man kan tvingas nedprioritera verksamheten i Sverige, främst på grund av svårigheter att rekrytera personal. Problemet med att attrahera talanger till Sverige är ett rejält hot mot vår konkurrenskraft. Global marknad innebär också global arbetsmarknad. Höga skatter, svår bostadsmarknad och en osäker tillståndsprocess gör Sverige mindre attraktivt. Något vi i det långa loppet absolut inte har råd med.
NYHET Publicerad:

EU:s betydelse för Västra Götalandsregionen

EU Västra Götaland är genom handel, utländskt ägande, forsknings- och studentutbyten samt besöksnäringen en starkt globaliserad del av Sverige. Omvärlden och i synnerhet EU är därför av hög betydelse för vår region. Internationella samarbeten är idag en nödvändighet för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om bland annat investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Så gick det för Västra Götaland på SM i Ung Företagsamhet

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6–7 maj hölls nationella finalen för Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. För truppen från Västra Götaland blev det både guld och fina utmärkelser.