NYHET8 november 2023

Fullsatt när över 130 politiker och tjänstepersoner samlades för västsvensk inspirationsdag

Ledande politiker, kommunchefer och förvaltningschefer, näringslivsansvariga och andra tjänstepersoner samlades under en heldag för inspiration, tips och verktyg för hur de kan arbeta med företagsklimatet i sin kommun.

I veckan samlade Svenskt Näringsliv Väst över 50 kommuner för att inspirera i arbetet med det lokala företagsklimatet. På plats var ledande politiker, kommunchefer och förvaltningschefer, näringslivsansvariga och andra tjänstepersoner som är med i arbetet att driva företagsklimatet framåt i sin kommun.

Årets teman var:

  • Politikens roll för ett bättre företagsklimat
  • Systematiserat förbättringsarbete
  • En attraktiv kommun

- Inspirationsdagen ska inspirera till nya tankar, idéer och hur man som kommun kan förbättra sitt företagsklimat. En viktig del är också nätverkande och att fler ska dela framgångsrika arbetssätt. Det finns bara vinnare på att så många kommuner som möjligt har ett bra företagsklimat, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv.

Ta på dig kommunpolitikertröjan och lämna oenigheter hemma

Dagen bjöd på tips, råd och inspiration från Svenskt Näringslivs experter och bra exempel från andra kommuner i landet. Vid rundabordssamtal framkom inte minst att ett bra företagsklimat förutsätter enighet om företagens betydelse och att det även måste genomsyra hela kommunen. Här spelar politiken en stor roll i ledarskapet och förmedlandet.

- Oavsett om du sitter i styre eller i opposition så måste du ta på dig kommunpolitikertröjan ute hos företagen. Att lämna politiska konflikter hemma och tänka på att du representerar hela kommunen är jätteviktigt för att skapa bra stämning och att uppfattas som seriös, säger Bengt Hilmersson, som är kommunalråd i Vårgårda kommun som har Sveriges bästa företagsklimat i Svenskt Näringslivs årliga undersökning.

Förenkla handlingsplaner

Hur kommuner väljer att lägga upp sitt arbete kring förutsättningar, analys, handlingsplaner och uppföljning är en grundsten i arbetet för ett bättre företagsklimat. I många fall utgår kommunen från tunga handlingsplaner med komplicerat innehåll som går före enkla åtgärder med konkreta resultat.

- I Partille kommun går vi igenom resultaten från olika näringslivsundersökningar tillsammans, politiken och tjänstepersoner. Det skapar samförstånd för vad vi vill uppnå och var vi borde ligga i undersökningarna. Vi identifierar sedan några frågor med efterföljande åtgärder som vi vill fördjupa. Ett tips är att jämföra sig med jämbördiga kommuner i olika frågor för att se vad de gör som inte vi gör.

En attraktiv kommun – en förutsättning för ett bra företagsklimat 

Fokus under dagen var också hur man som kommun blir attraktiv för både människor och företag. Men även om vilken roll företagsklimatet spelar i etableringsbesluten hos företagen

Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun, menar att det är företagens egna berättelser om Falkenberg som är de viktiga och som kommer göra Falkenberg till en attraktiv kommun att bo, leva och driva företag i.

- Ett konkret tips är att få till en näringslivsförening i kommunen eller någon annan sammanslutning som ger möjligheter till dialog. Genom föreningen kommer ni alltid ha tillgång till engagerade företagare som säger vad de tycker. På så vis får kommunen bra insyn i vad företagen tycker fungerar och vad som behöver förbättras.

Fokus under dagen var också hur man som kommun blir attraktiv för etableringar och vilken roll företagsklimatet spelar i etableringsbesluten hos företagen.

Från företagarhåll fick Castellum och Novo Energy ge sina inspel till vad som gör en kommun attraktiv för etableringar under en paneldiskussion.

- Förutom det logistiska läget så är mjuka värden, som ett positivt bemötande väldigt viktigt. Också att det finns en förutsebarhet och samstämmighet bland beslutsfattare som borgar för att vi kan vara kvar och satsa under en långt tid, säger Hans Sahlin, Castellum logistikfastigheter.

- Om kommunen sätter sig in i vår affärsidé och vår vision är välidg mycket vunnet. Att förstå varandras behov och mål är viktigt, Christian Jebsen på Novo Energy.

Lokalt FöretagsklimatInspirationsdag
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist