Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 september 2021

Fyra av tio företag i Västra Götaland påverkas av cementakrisen 

Fler än fyra av tio företag i Västra Götaland anger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. I vart fjärde företag skulle det kunna leda till personalneddragningar. Det visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” i Västra Götaland. 

Foto: Sten-Åke Stenberg & Mostphotos

Efter Cementas stopp för kalkbrytning i Slite på Gotland, varnar nu stora delar av det västsvenska näringslivet för negativa konsekvenser och risk för personalneddragningar. 

Enligt konsekvensanalyser från Byggföretagen riskeras ett stort investeringsbortfall och hela 15 000 jobb inom bygg- och anläggningsbranschen, bara i Västra Sverige. Nu visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel Västra Götaland, med företag från en bredd av branscher, att konsekvenserna inte enbart kommer att påverka bygg och anläggningsbranschen, utan näringslivet i stort. 

– Det riskerar att bli ett dråpslag mot den västsvenska arbetsmarknaden samtidigt som det riskerar en tvärnit för länets tillväxt och stora utvecklingsprojekt, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Resultatet från undersökningen i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” visar att 42 procent av företagen i Västra Götaland anger att de skulle påverkas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra.

– Det här riskerar inte bara att bli en kris för byggbranschen. Tvärtom visar undersökningen att det slår brett mot hela näringslivet, konstaterar Rudolf Antoni. 

Enligt undersökningen tror vart fjärde företag att det dessutom skulle kunna leda till personalneddragningar i företaget.

– Näringslivet och arbetsmarknaden hänger ihop. Om investeringar, byggplaner och utveckling stoppas så påverkar det arbetstillfällen i många branscher, menar Rudolf Antoni. 

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober.

– Det innebär att vi egentligen bara puttar krisen framför oss. Ett uppskjutet beslut innebär fortsatt osäkerhet och hotar utvecklingen i Västra Götaland. Företagen efterfrågar tydliga besked, avslutar Rudolf Antoni.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen och övriga aktuella frågor hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 646 företag i Västra Götalands län (39% svarsfrekvens). Undersökningen genomfördes mellan 24 augusti och 10 september.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist