NYHET9 oktober 2019

Generationsskiften i västsvenska företag - stora värden står på spel

Svenska företagare blir allt äldre och fler måste fundera över hur, och om, de ska lämna över verksamheten till kommande generation. Tydligt är att det är stora värden som står på spel när företag ska genomföra ett generationsskifte.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv så fortsätter antalet företagare över 64 år att öka trots att det totala antalet sysselsatta håller sig konstant. I Västra Götaland är var femte företagare över 64 år och i hälften av kommunerna är andelen ännu högre. Detta tyder på att allt fler företag står inför ett ägarskifte inom en snar framtid.

På detta tema anordnade Svenskt Näringsliv och Företagarna, i samarbete med Mölndals stad, ett seminarium om generationsväxling på Åby-travet i Mölndal. Seminariet var det sista stoppet för årets regionala turné där tidigare delstopp varit Mellerud, Skövde, Stenungsund och Borås.

För att hjälpa företag med hur de ska tänka när de står inför ett ägar- eller generationsskifte bidrog Anders Ydstedt, skatteexpert, med tips och råd.

— Att börja i tid är förmodligen det bästa tipset jag kan ge er. De flesta företagare är optimister och tror att ett ägarskifte tar 1–2 år men sanningen är att det vanligtvis tar närmre 10 år, berättar Anders.

Anders lyfte också fram hur dessa ägarskiften påverkar vår gemensamma välfärd.

— Ägarskiften påverkar samhället i stort. Utan dessa viktiga överlämningar går samhället miste om alla de arbetstillfällen och skatteintäkter som våra företag är med och skapar, säger Anders.

Under dagen fick ett även ett flertal företagare möjlighet att dela med sig av sina personliga erfarenheter kring ägarskiften. Bland dessa fanns grundaren av Frontside Electronics, Robert Olsson, och hans dotter Helene som nu befann sig på sista året av sin tioåriga-plan för generationsskiftet. Robert berättade att det har varit hjälpsamt att ha tydliga delmål under växlingsperioden och båda två var väldigt nöjda att de hade börjat i så god tid.

— Första åren tänkte jag aldrig att jag skulle kunna ta över och bli VD, men efter några år vande man sig allt mer vid tanken och tillslut kändes det helt naturligt, berättar Helene.

Politiken har på senare år förenklat för uppstartandet av nya företag, vilket är bra. Vi får dock inte glömma att även värna om våra befintliga företag och deras framtida överlevnad. När allt fler svenska företag står inför omfattande generationsskiften är det viktigt att vi inte låter deras värde gå till spillo utan att de fortsatt kan vara med och bidra till morgondagens välfärd. Vi behöver alla våra företag - både kommande och befintliga.

Text: Moltas Kallur

Svenskt NäringslivTillväxtFöretagsamhet
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist