Aniaragymnasiet

Vinnare av kategorin "gymnasieskola" blev Aniaragymnasiet.

Goda exempel på samverkan

NYHET Publicerad

SKOLA OCH ARBETSLIV Under en utav Gymnasiedagarna på Svenska Mässan tillkännagavs vinnarna i den årliga Utmärkelsen – Kvalitet och samverkan i skola- och arbetslivskontakter. Priset delas ut i fyra kategorier; grundskola, gymnasieskola, mindre företag samt större företag. Utmärkelsen är ett arrangemang som syftar till att uppmärksamma de skolor och arbetsplatser som arbetar för att utveckla en god samverkan mellan skola och arbetsliv.

Det var fyra stolta och mycket glada vinnare som fick ta emot priser inför en fullsatt publik. Samtliga pristagare fick motta varsin pokal, formgiven av en elev vid Akademi Sinclair i Uddevalla, diplom, samt tårtcheckar som räcker till alla på skolorna eller arbetsplatserna. Prisutdelare var Helene Odenljung, Utbildningsgruppens ordförande.

Motiveringarna som har legat till grund för premieringen tar sin utgångspunkt i hur väl verksamheterna dokumenterar och synliggör sin samverkan. Utmärkelsen är ett arrangemang som anordnas av parterna bakom Skola-arbetslivsrådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter med representanter från Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Business Region Göteborg (BRG), Västsvenska Handelskammaren, Göteborgsregionens kommunalråd (GR), LO, SACO och TCO. Årets vinnare av utmärkelsen i kategorin grundskola blev Sinntorpsskolan i Mölndal. Skolan satsar på att eleverna ska få så mycket yrkeskunskap som möjligt genom bl.a. föreläsningar, studiebesök och praktik innan de lämnar grundskolan.

- Eleverna vet inför gymnasievalet vad de tycker är intressant. De tycker att det är en positiv upplevelse att få träffa olika yrkeskategorier både i skolan som föreläsare och ute på företag, berättar Anna Karlsson som är studie- och yrkesvägledare vid Sinntorpsskolan.

Aniaragymnasiet i Göteborg blev vinnare i kategorin gymnasieskola. Skolan bedriver en verklighetsnära undervisning där såväl elever som lärare deltar i olika samverkansaktiviteter med arbetslivet. Exempelvis genomför skolans lärare praktik två gånger per år som en del av deras kompetensutveckling. Aniaragymnasiet är en friskola som bedriver en unik verksamhet genom att den söker knyta ihop teori med praktik. Samtidigt som skolans VD Evert Jansson gläds åt utmärkelsen är han ändå orolig för den politiska debatt som nu förs kring ett eventuellt vinstförbud i välfärden.

- Vi styrs av en pedagogisk vision och passion för utbildning av unga människor. Förslaget om att ta bort vinstmöjligheten innebär att det blir omöjligt för oss att utveckla vår verksamhet, menar Evert.

På företagarsidan blev Westerstrand Urfabrik AB i Töreboda vinnare i kategorin mindre företag. Företaget samverkar på många olika sätt med kommunens skolor, exempelvis samordnade företaget och högstadiet tidigare i år ett uppdrag där elever fick designa en klocka. Två klockor tillverkades sedan av Westerstrand och placerades i kommunhuset och på skolan. Detta var en mycket uppskattad aktivitet.

- Vår tanke och önskan är ju att väcka teknikintresset hos ungdomar, därför försöker vi att ställa upp så mycket som möjligt för skolan, inte bara via olika projekt utan även genom att elever får komma hit på studiebesök och praktik, säger Sören Birgersson produktionschef.

Den slutliga vinnaren under prisutdelningen var White arkitekter AB som kammade hem vinsten i kategorin större företag. Företaget har visat på ett stort engagemang genom att de erbjuder ett brett och välarbetat program för unga. På så vis utgör White ett gott exempel för hur ungdomar ges möjlighet till en inblick i arbetslivet genom att de får testa på att utföra uppdrag i skarpt läge.

Text: Emelie Lidén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sjöfarten välkomnar framtidens medarbetare ombord

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Den svenska sjöfarten står inför stora rekryteringsbehov. Jobben blir fler samtidigt som många företag står inför svårigheter att anställa. Men hur är det egentligen att jobba inom sjöfarten? Med isbrytaren Atle i spetsen kommer nu en sjöfartskonvoj till Göteborg den 24 juni, för att ge nyfikna en inblick i hur det är att jobba till sjöss.
NYHET Publicerad:

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola kan lyfta Västra Götaland

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 6,2 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västra Götaland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Sjung om studentens lyckliga dar´! Eller…

FREDAGSKRÖNIKA Så här i studenttider och med sommaren framför oss är det lätt att ryckas med i känslan att livet leker och problemen är få och långt bort. Men hur ser det egentligen ut?
NYHET Publicerad:

Sökes: 100 säkerhetsvakter

KOMPETENSBRIST I Västra Götaland finns drygt 50 000 arbetslösa. Samtidigt står det Stenungsundbaserade säkerhetsföretaget Prevent redo att anställa 100 säkerhetsvakter. ”Vi har allt förberett, det enda som saknas är anställda som kan fylla våra tomma jackor”, säger Johan Classon, VD på Prevent.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Banbrytande rederi från Donsö visar klimatsmart väg

KLIMAT. Det Göteborgsbaserade rederiet Furetank AB har fraktat oljeprodukter och kemikalier runtom i Europa sedan år 1950, men har anor tillbaka till 1800-talet. Företaget har från start varit i familjen Höglunds ägor och är idag ett banbrytande rederi som tidigt gått i bräschen för en mer klimatneutral sjöfartsbransch. Något som gynnat den egna konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Rösta för ett företagarvänligt Europa

EU-VALET Den 26 maj 2019 är det dags för Sveriges kanske viktigaste val, valet till Europaparlamentet. Då har vi svenskar chansen att vara med och styra riktningen för EU:s framtida utrikespolitik, jordbrukspolitik, frihandelsavtal och många andra viktiga frågor. Tyvärr är engagemanget för EU svagt och allt för få svenskar bemödar sig om att sätta sig in i processen som i allra högsta grad påverkar deras vardag. Detta har visat sig tydligt, inte minst i senaste valet där endast 51% av svenskarna valde att rösta.
NYHET Publicerad:

Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt enligt partierna?

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt när konkurrensen från omvärlden ökar? Svenskt Näringsliv i Västra Götaland har frågat partierna.
NYHET Publicerad:

Vikten av EU för Johanneberg Science Park

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park för att få ta del av hur deras verksamhet påverkas.
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2019 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat, det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning med svar från totalt över 30 000 företag. Högst sammanfattande omdöme får Vårgårda med 4,7 – det högsta betyg som någonsin uppmätts. Årets undersökning visar också trendbrott för Göteborg.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Så påverkas handlarna i Sverige av EP-valet

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europarlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel för att få ta del av hur medlemsföretagen påverkas.
NYHET Publicerad:

Jag slutar, men jobbet tar inte slut

FREDAGSKRÖNIKA Om några veckor är det dags för fredagskrönikorna att ta sommaruppehåll. Detta blir därför min sista för Svenskt Näringsliv. Efter sommaren väntar en ny utmaning, men jag lämnar varken engagemang eller intresse för företagarfrågor bakom mig.
NYHET Publicerad:

Så påverkas besöksnäringen av EP-valet

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Suzanne Parenius, VD på Hjortviken Konferens, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.
NYHET Publicerad:

Inför EP-valet: så påverkas rymdföretaget från Trollhättan

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Claes Haraldsson, VD på Tooltec, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Sverige förlorar kampen om kompetensen

FREDAGSKRÖNIKA Spotify flaggade i veckan att man kan tvingas nedprioritera verksamheten i Sverige, främst på grund av svårigheter att rekrytera personal. Problemet med att attrahera talanger till Sverige är ett rejält hot mot vår konkurrenskraft. Global marknad innebär också global arbetsmarknad. Höga skatter, svår bostadsmarknad och en osäker tillståndsprocess gör Sverige mindre attraktivt. Något vi i det långa loppet absolut inte har råd med.
NYHET Publicerad:

EU:s betydelse för Västra Götalandsregionen

EU Västra Götaland är genom handel, utländskt ägande, forsknings- och studentutbyten samt besöksnäringen en starkt globaliserad del av Sverige. Omvärlden och i synnerhet EU är därför av hög betydelse för vår region. Internationella samarbeten är idag en nödvändighet för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om bland annat investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Så gick det för Västra Götaland på SM i Ung Företagsamhet

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6–7 maj hölls nationella finalen för Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. För truppen från Västra Götaland blev det både guld och fina utmärkelser.