NYHET1 juli 2022

Helen Bergh blir ny röst i SME-kommittén 

Under våren valdes Helen Bergh, ägare av MK Buss, in som ny ledamot i Svenskt Näringslivs kommitté för Små och medelstora företag (SME).  Lär känna henne bättre!

Helen Bergh, MK Buss. Foto: Svenskt Näringsliv

Välkommen till SME-kommittén Helen Bergh! Kan du berätta lite mer om dig själv och MK Buss?

Jag driver sedan år 1984 MK Buss tillsammans med min man och mina barn i Skara. Vår första bussresa gick till Gotland, som sedan blivit företagets huvuddestination. Men under åren har vi även utvidgats och kör numera resor över hela världen. Det är främst bussresor men även flygresor och vi producerar både egna kataloger och färdiga upplägg i olika länder.

Numera bor vi halvårsvis på Gotland, där vi under pandemin även bestämde oss för att arrendera en semesteranläggning. Eftersom pandemin resulterade i totalstopp för vår verksamhet kände vi att vi inte kunde sitta stilla. Så numera sköter vi även stugbyn där för att hålla uppe verksamheten.

Varför valde du att engagera dig i SME-kommittén?  

Jag har under flera år och sitter fortfarande med i styrelsen för Sveriges Bussföretag, som är en del av Transportföretagen. Under den tiden lärde jag mig mycket och fick själv möjligheten att påverka. Så när jag fick frågan om att vara med i SME-kommittén kändes det självklart, det kunde jag inte tacka nej till.

Till skillnad från mitt tidigare uppdrag består den här kommittén av företag från olika branscher. Men man märker att vi trots det upplever samma problem och utmaningar. Det tror jag kommer göra att vi kan gå in som en stark röst och påverka brett tillsammans. Jag hoppas även att få lära mig mycket, inte minst av de andra i kommittén.

Vilka är dina hjärtefrågor som du tar med dig in i uppdraget?

1. Regelförenkling
I nuläget är det mycket som är krångligt och som kommer i vägen för vårt verkliga arbete. Som bussföretag verksamt lokalt och i EU, är det i dagsläget så många regler att man blir rädd för att göra fel hela tiden.

2. Kompetensförsörjning 
Vi har jättesvårt att få tag i busspersonal. Här tror jag att det är viktigt att vi kämpar för att göra det mer attraktivt med yrkesutbildningar. Alla kan och bör inte läsa akademikerämnen. Men även här behöver reglerna kring anställning förbättras, det måste bli enklare att anställa.

3. Infrastruktur 
En väl fungerande Infrastruktur är en förutsättning för oss som bussföretag. I dagsläget är framkomligheten i städer ett stort problem och politiken måste komma in med ett större helhetstänk för att lösa och förbättra infrastrukturen.

Över lag kommer min inställning och mitt mål i uppdraget vara att vi som företagare ska få mer tid att ägna oss åt vår faktiska verksamhet, inte krångliga regler eller att behöva leta ihjäl oss efter personal.  

Stort lycka till med ditt kommande uppdrag! 
Tack, jag ser fram emot det - det ska bli spännande och lärorikt!  

Om SME-kommittén

Svenskt Näringslivs SME-kommitté ska vara rådgivande till styrelsen, verksamhetsstyrelsen och VD i frågor av särskild vikt för små och medelstora företag (SME). SME-företagen bidrar med konkreta exempel på ägarledda företags betydelse i vardaglig verksamhet. Kommitténs uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete med att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi. 

SME-kommitténLokalt FöretagsklimatSME
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist