NYHET3 juni 2022

Hundra dagar kvar till valet - Hur ska vallöftena betalas?

Fler ska få mer, problem ska åtgärdas och satsningar ska göras - men vem ska stå för notan?

Foto: Most Photos & Ernst Henry Photography

Med hundra dagar kvar till valet duggar nu partiernas vallöften allt tätare. Fler ska få mer, problem ska åtgärdas och satsningar ska göras. Det handlar om mindre barngrupper, bättre språkkunskaper, fler undersköterskor, färre skjutningar eller nya idrottsarenor. Frågan är hur dessa löften ska finansieras. Det som politikerna lovar ska nämligen betalas med skatteintäkter, det vill säga pengar som kommer från att företag betalar skatt och betalar ut löner som beskattas. Jag tycker det är viktigt att påminna om denna symbios – att samhällets resurser faktiskt skapas av företag. I Västra Götaland handlar det om 165,6 miljarder kronor om året i skatteintäkter.

Ska vi fortsatt satsa på högt ställda hållbarhetsmål (ja det ska vi) och göra någonting åt de sociala utmaningarna (det måste vi), då måste också näringslivet få förutsättningar att växa och anställa fler.

När företag startas eller växer ökar skatteintäkterna som finansierar välfärden. Därtill bidrar nya arbetstillfällen till en lägre arbetslöshet och att hushållens inkomster stiger. Med färre på bidrag och fler på jobbet blir både samhället och välfärden starkare. Om företagen kan rekrytera tio nya personer, varav två lämnar bidragsberoende, skapas årligen mer än 2,9 miljoner kronor i skatteintäkter. Det är mer än vad en genomsnittlig förskoleklass kostar. Eller lika mycket som sex undersköterskor i kommunens särskilda boenden. Att vi har fler växande och välmående företag i Västsverige är alltså något vi alla vinner på.

I dagarna presenterade vi årets stora undersökning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Den mäter hur företagen tycker att samarbetet med kommunen fungerar. Ett slående resultat i många kommuner är att företagen upplever problem med de lite mer mjuka faktorerna. Visst är handläggningstider, infrastruktur och tillgång till kompetens viktiga frågor. Men minst lika viktigt är de attityder företagen möter hos politiker och tjänstemän, den information man upplever sig få eller inte få, samt vilken dialog som finns mellan beslutsfattare och företagare.

Min uppmaning till partierna inför höstens val är därför att presentera förslag som skapar bättre företagsklimat och nya arbetstillfällen som finansierar vår gemensamma välfärd. Om företagen går bra, mår kommunen bra. Ska vi fortsatt satsa på högt ställda hållbarhetsmål (ja det ska vi) och göra någonting åt de sociala utmaningarna (det måste vi), då måste också näringslivet få förutsättningar att växa och anställa fler. När ni i era valmanifest kommer med förslag som innebär nya kommunala utgifter, föreslå även åtgärder för att få fler och växande företag och nya skatteintäkter. Ett starkt Västra Götaland kräver ett starkt näringsliv.

Rudolf Antoni
Regionchef

valet 2022Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist