eu-debatt2.jpg
Foto: Maria G Nilsson

Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt enligt partierna?

NYHET Publicerad

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt när konkurrensen från omvärlden ökar? Svenskt Näringsliv i Västra Götaland har frågat partierna.

SD: Sverigedemokraterna vill minska skattebördan, minimera byråkrati och regelkrångel och göra det attraktivt för kvalificerad arbetskraft att arbeta i EU. De olika industrisektorernas konkurrenskraft måste utvärderas, bland annat när det gäller den europeiska energisituationen, där menar vi att kärnkraften måste få spela en större roll, men även tillgången till arbetskraft genom snedvridande stödsystem behöver ses över.

M: Moderaterna tycker framförallt att det behövs ett kraftfullt arbete för att minska på det onödiga regelkrånglet. Den inre marknaden ska fördjupas och fungera för både varor och tjänster. Europa behöver leda digitaliseringen. EU ska även fortsätta investera i forskning och innovation. Det är grundläggande att dessa frågor prioriteras i EU-budgeten, i stället för bidrag och ekonomisk omfördelning mellan medlemsländer.

KD: Kristdemokraterna anser att den inre marknaden behöver fortsätta utvecklas. Marknaden för varor är välutvecklad i Europa, men det går trögare vad gäller tjänster. En full integrering av tjänstemarknaden bedöms öka EU: s BNP kraftigt. En korrekt och komplett tillämpning av tjänstedirektivet i sin nuvarande form skulle lösa många av de problem som tjänsteföretag möter på den inre marknaden.

S: Socialdemokraterna menar att det för att företagen ska växa krävs att EU medverkar till att bygga ut en välfungerande infrastruktur som gör det enklare att flytta varor och tjänster mellan medlemsländerna samt tydliga och gemensamma arbetsrättsliga regler så att företag som gör rätt för sig inte missgynnas av företag som vill undvika skatter, sociala avgifter och undergräva arbetstagares rättigheter.

L: Liberalerna tycker att EU måste fortsätta riva de hinder som finns kvar för att den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer ska fungera och bekämpa alla försök i medlemsländerna att införa protektionistiska regler, särskilt på tjänsteområdet. EU bör uppmuntra medlemsländerna till bland annat avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg för att få ut fler kvinnor i arbetskraften.

MP: Miljöpartiet vill i EU driva på för att skapa fler gröna jobb genom att satsa på kompetensutveckling, innovation och investeringar i miljösmart teknik. Vi kommer att fortsätta driva frågor om standardisering, krav och gemensamma regelverk för både inhemsk produktion och import till EU. Vi kommer också att fortsätta att jobba för ökad sysselsättning för kvinnor inom EU.

C: Centerpartiet vill se ett bättre fungerande inre marknad som tar fasta på den digitala ekonomin, tjänstemarknaden och energi. Vi anser att arbetet med regelförenkling för företagen måste börja

redan när ny lagstiftning börjar utarbetas och vill säkerställa att regler och stöd är anpassade för både små och stora företag.

V: Vänsterpartiet vill omvandla den Europeiska Investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank som gör produktiva och samhällsnyttiga investeringar för klimatet. Ur den ska bland annat företag kunna låna pengar till låg ränta för gröna investeringar i det som stället om och utvecklar samhällen för att underlätta och stödja en omställning som alla företag kommer behöva göra i framtiden. Vi tycker också att det är viktigt att ha tydliga riktlinjer för länder och företag att ställa om.

Intervju och sammanfattning: Simona Koria

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.