NYHET9 januari 2023

Kloka beslut kan lyfta rekorddeppiga hushåll och företag i Västsverige

Det är sedan tidigare känt att hushållen är deppiga. Nu sänker även näringslivet i Västra Götaland sina prognoser. Nu krävs därför strukturreformer på arbetsmarknaden och i energipolitiken för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra lokala företag.

Foto: Most Photos & Ernst Henry Photography

Hushållen pressas av kraftiga prisökningar och konsumtionen viker. Mycket har blivit dyrare. Bensinen, elräkningen och matkassen känns rejält i plånboken. Samtidigt stiger kostnader och energipriser för många företag i Västsverige. Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga. Nu sänker även näringslivet i Västra Götaland sina prognoser för försäljning, investeringar och anställningar.

Att i nuläget försöka kompensera för inflationen riskerar att kasta Sverige in i en löne- och prisspiral med än högre räntor. Det tjänar ingen på

Under coronapandemin stod näringslivet i Västsverige starkare än i övriga delar av Sverige och stora delar av industrin, e-handeln och byggsektorn har haft goda år trots en skakig omvärld. Nu sjunker dock de lokala företagens förväntningar snabbt. Inte minst i de branscher som påverkas av att hushållen drar in på konsumtionen.

Vi på Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland våra medlemsföretag. Resultatet för årets fjärde kvartal är pessimistiskt. Företagen i Västra Götaland ser nu mörkt på framtiden när det gäller försäljningsvolym, investeringar och anställningsplaner.

Nästan 4 av 10 av företag i Västra Götaland räknar med en lägre försäljningsvolym nästa år och prognoserna kring investeringar störtdyker. Allt fler företag räknar nu med att bli färre anställda under nästa år. Varslen har ökat och många avvaktar med sina investeringar. Det finns en stor osäkerhet om vart allt ska ta vägen.

Både hushåll och företag i Västsverige kommer att få leva med en hög prisnivå en tid framöver, men ökningstakten, det vill säga inflationen, kan minska kraftigt nästa år. Att i nuläget försöka kompensera för inflationen riskerar att kasta Sverige in i en löne- och prisspiral med än högre räntor. Det tjänar ingen på.

Det finns dock ljusglimtar i ekonomin. Trycket i leverantörskedjorna har börjat minska och vissa råvarupriser har börjat vända nedåt. Det finns förutsättningar för en snabb nedgång i inflationen och därmed för avtagande räntehöjningar.

Allt är inte nattsvart – det finns goda förutsättningar om vi fattar kloka och ansvarsfulla beslut. Nu krävs därför strukturreformer på arbetsmarknaden och i energipolitiken för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra lokala företag. Kloka beslut idag kan ge de både hushållen och näringslivet i Västsverige skäl att på sikt se ljusare på framtiden.

Rudolf Antoni, Regionchef
Anton Oskarsson, Näringspolitisk Rådgivare

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist