Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 september 2021

Kommuners information om näringslivsarbetet når inte företagare 

Endast var tionde företag har god kunskap om kommunens arbete för näringslivet. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Om företag och kommun inte förstår varandra kommer en förbättring eller förändring av det lokala företagsklimatet aldrig kunna ske”, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.  

I Västra Götaland uppgav endast sju procent av de 5425 företag som svarade att de i hög utsträckning har kunskap om att kommunen arbetar med att förbättra företagsklimatet.Foto: Most Photos

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning av kommunernas företagsklimat genom att mäta drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Resultatet ligger sedan till grund för rankingen av Sveriges alla 290 kommuners som släpps den 22 september.  

En extrafråga i årets enkät är om företagen känner till hur kommunerna arbetar med frågor som rör näringslivet. Orsaken till extrafrågan är att Svenskt Näringsliv ofta träffar kommuner som menar att de arbetar för att förbättra företagsklimatet, men som trots det får dåliga betyg i enkäten när företagen får säga sitt. Det finns alltså en skillnad i upplevelsen av kommunikationen och förståelsen från respektive håll.  

Låg kännedom bland företagen 

Sverigesnittet är förhållandevis lågt och Västra Götaland ligger på en liknande nivå. I länet var det endast sju procent av 5425 företagare som uppgav att de i hög utsträckning har kunskap om att kommunen arbetar med att förbättra företagsklimatet. 43% svarade ”Till viss del”, 39% svarade ”Nej, inte alls” och tio procent svarade ”Vet ej”.  

Kommunerna i Västra Götaland varierar vad gäller andelen som svarade ”Nej, inte alls”, från 22% i Grästorp till 59% i Kungälv. ”Det är tydligt att det varierar stort mellan kommunerna i länet. Vissa lyckas avsevärt bättre med sin kommunikation och kan säkert fungera som inspiration för övriga” menar Rudolf Antoni.

Vikten av en god kommunikation 

Varje år frågar Svenskt Näringsliv också om hur företagare upplever kommunens information i allmänhet. Även fast Vårgårda och Grästorp hamnar högt är det dock ingen paradgren för kommunerna i Västra Götaland och Sverige i stort, trots att det verkar vara en nyckel till förbättrat företagsklimatet. I enkäten ställdes även frågan om hur företagsklimatet kan förbättras. Högst upp på företagens prioriterade områden hamnade ”Bättre dialog” både i Västra Götaland och i Sverige i allmänhet. 

- Kommunikationen måste ses över i kommunerna för att företagsklimatet ska förbättras. Idag har vi ett överflöd av information och det kan lätt försvinna i mediebruset. Det krävs alltså inte bara mer information utan även att informationen är relevant och att den når företagen, avslutar Rudolf Antoni.  

Text: Annie Hilmersson

Lokalt Företagsklimat

Hitta alla frågor och svar på årets undersökning på Lokalt Företagsklimat

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist