Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län

Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län

Länsstyrelsen svarar på företagens kritik

NYHET Publicerad

RAPPORT Efter Svenskt Näringslivs Västra Götalands granskning svarar nu Länsstyrelsen på kritiken. Enligt myndigheten har man ett komplext uppdrag, men tar kritiken på allvar. ”Givetvis ska vi vara ödmjuka och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det en lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare.” säger Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län.

Innan årsskiftet presenterade Svenskt Näringsliv Västra Götaland en rapport om hur företagen anser att Länsstyrelsen påverkar den lokala tillväxten. Var fjärde företagare tyckte att myndigheten påverkade den lokala tillväxten negativt och att myndighetsutövningen som sådan behövde bli betydligt bättre. 

Nu svarar Länsstyrelsen på kritiken. Anders Danielsson är Landshövding och högsta chef för Länsstyrelsens ca 900 medarbetare. Myndigheten finns representerad på 6 orter i Västra Götaland för att enligt myndigheten själv kunna jobba så effektivt och säkert som möjligt för att främja utvecklingen i länet.

Innan vi går in och diskuterar hur företagen ser på Länsstyrelsen, vad är ert uppdrag och hur vill du att myndigheten ska uppfattas av länets företagare?
— Vi ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi har ett statligt helhetsperspektiv i arbetet och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska följa utvecklingen och underrätta regeringen om behoven i Västra Götaland.

— Jag vill att företag och medborgare ska uppfatta oss som den goda Länsstyrelsen som hjälper, främjar och ger service. Men vi får aldrig tumma på villkoren eller lojaliteten. Tillsammans med näringslivet, kommunerna, regionen och intresseorganisationer kan vi med dialog komma långt med arbetet att främja tillväxt.

Kommer kritiken i rapporten som en överraskning för er?
— Jag hade varit här i drygt ett år när rapporten släpptes och har inte på den korta tiden fått så många signaler. Givetvis ska vi vara ödmjuka inför kritiken och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare. Rapporten visar intressekonflikter och vi har förståelse för frustrationen även om underlaget är bristande

Kommunicerar ni eventuell kritik eller behov uppåt? Om till exempel lagstiftning måste förändras?
Mitt inspel till våra politiker, alltså till våra uppdragsgivare, var bland annat att se över strandskyddet. Nu står det i 73 punktsprogrammet som ligger till grund för regeringsuppgörelsen att utreda och se över strandskyddet. Vi lever i en demokrati som måste respekteras och det är detta tillvägagångssätt som vi arbetar efter.

Gällande själva myndighetsutövningen, krävs det ett perspektivskifte här? Att man börjar se företagen som sina kunder?
— Jag vill att vi ser det såhär: tillsyn, hjälpa och stödja. Jag vill inte kalla det kundfokus men ungefär så. Men blir det inte en rättelse eller förändring – då ska vi också använda kontroll och reprimandverktyget – vad det nu än må vara. Men synsättet är viktigt för mig, vi ska jobba förebyggande. Sen förstår jag att myndighetsutövningen inte alltid är lätt och att det kan uppstå felaktigheter, men här är dialogen återigen en nyckel för att det ska bli rätt i slutändan. Vi ska vara konsultativa, och där kan vi erkänna att vi inte kommit så långt ännu.

Vad har du för budskap till företagen i Västra Götaland?
— Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Ju tidigare vi kan prata med varandra, gällande er situation, desto bättre. Därför driver jag hårt på att man ska prata med varandra tidigare i processen. Vi ska vara en mer rådgivande part. Kommunerna äger planerna och vi ska överpröva i slutändan. Men med dialog kan vi komma över eventuella hinder tidigare. Som avslutning vill jag också säga att Länsstyrelsen inte har någon dold agenda gentemot näringslivet eller kommunerna. Respekt och förståelse för varandras förutsättningar är väldigt viktigt.

Om Svenskt Näringsliv ställer exakt samma frågor om låt säga tre år, hur kommer svaren se ut?
— Jag hoppas att vi upplevs som kunniga, tillmötesgående, tillgänglig och främjande. Konsultativa, rådgivande, lyssnande. Det är fullt möjligt.

Läs också ”Företagen kritiska mot Länsstyrelsen”.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Öka fokus på entreprenörskap i skolan

FREDAGSKRÖNIKA Under mars månad pågår de årliga regionala UF-mässorna, där gymnasieelever tävlar om biljetter till SM i Ung Företagsamhet (UF) i Stockholm. Vi på Svenskt Näringsliv har haft förmånen att på olika sätt medverka till mässorna i Västra Götaland. Det har varit inspirerande dagar där vi fått möta många kreativa UF-företag.
NYHET Publicerad:

Worth UF representerar Göteborg på SM i Stockholm

UNG FÖRETAGSAMHET Den 11 mars hölls UF-mässan, Entreprenörskap på riktigt 2019, i Göteborgsregionen. Under mässan deltog över 1300 gymnasieelever fördelat på 341 företag, där den stora vinnaren blev Worth UF som fick motta det prestigefyllda priset Årets UF-företag.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler företagsamma kvinnor

FREDAGSKRÖNIKA. Under veckan som gick släppte vi vår årliga undersökning där vi mäter andelen företagsamma människor och idag är det internationella kvinnodagen. Jämfört med män är kvinnor fortfarande kraftigt underrepresenterade bland landets företagsamma. Vad krävs egentligen för att fler kvinnor ska våga starta och driva företag?
NYHET Publicerad:

Så ser kvinnors företagsamhet ut i Västra Götaland

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Västra Götaland uppgår till 7,1 procent vilket innebär att man ligger under rikssnittet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Härryda bryter ny mark med e-tjänster

FÖRETAGSKLIMAT Härryda ska bli Sveriges bästa näringslivskommun. Ett steg på vägen är att erbjuda en digital tjänst till företag som söker mark i kommunen. "Vi vill förenkla för företagen på alla sätt", säger företagslotsen Helena Alterby Nordström.
NYHET Publicerad:

Här är kommunen med högst företagsamhet i Västra Götaland

FÖRETAGSAMHETEN. Företagsamheten, dvs andelen företagsamma individer, uppgår 2019 till 11,8 procent av Västra Götalands befolkning. En marginell förbättring jämfört med ifjol. Totalt ökar företagsamheten i 33 av länets 49 kommuner, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten, som idag presenteras för tionde året i rad.
NYHET Publicerad:

Strejken avblåst – nu råder fredsplikt i Göteborgs Hamn

HAMNKONFLIKTEN Under tisdagskvällen kom aviseringen om avblåst hamnstrejk. Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar tecknar ett andrahandsavtal. Det innebär att verksamheten i samtliga berörda hamnar, med Göteborgs Hamn i spetsen, kan återgå i och med avtalet.
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2019 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Handeln, bilen och staden

HANDELN Under ett av Svenskt Näringslivs frukostevent var samtalsämnet vad som krävs för en levande stadskärna och vad bilen har för betydelse i sammanhanget. Samtalet fördes av en panel bestående av Henrik Ekelund, Svensk Handel, Martin Öberg, Universitetslektor Handelshögskolan i Göteborg, och Rickard Ljunggren, Fastighetsägarna.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundets agerande skapar enorma förluster

FREDAGSKRÖNIKA Hamnarbetarförbundet varslade i veckan om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Konsekvenserna vid en sådan strejk är ännu svåra att överblicka, men det står klart att skadan för såväl svenska företag som konsumenter i behov av leveranser och transporter, kommer att bli stora. Alla påverkas nu av vad som pågår i Göteborgs hamn.
NYHET Publicerad:

Optimismen ökar bland företagen i Västra Götaland, igen

FÖRETAGARPANELEN. Det har varit högkonjunktur i svensk ekonomi sedan 2016 och det råder fortsatt högtryck bland företagen i Västra Götaland. Under det senaste året har dock framtidsoptimismen bland företagen varit mer dämpad än tidigare, konjunkturen börjar enligt många bedömare att bromsa in. Nu visar en ny undersökning på ett trendbrott.
NYHET Publicerad:

Tanum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Tanum är en av sju kommuner som under 2019 kommer delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram, med mål att förbättra det lokala företagsklimatet. ”Det ska bli spännande att följa Tanum och förhoppningen är att detta blir en bra fortsättning på resan som kommunen påbörjade för några år sedan”, säger Ellen Karlsson, kommunikatör på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Sluta hota om straffbeskattning för Sveriges entreprenörer

FREDAGSKRÖNIKA Under veckan som gick blåste finansminister Magdalena Andersson liv i diskussionerna kring det hårt kritiserade förslaget om försämringar av 3:12-reglerna, eller entreprenörskatten som den så ofta kallas. Förslaget som till slut drogs tillbaka under hösten 2017 hade inneburit en stor skattehöjning och rejäl käftsmäll för landets företagare. Nu är det hög tid att stänga dörren till försämringar av 3:12-reglerna.
NYHET Publicerad:

Företagen i Västra Götaland: vi behöver fler bostäder

BOSTADSBRIST När företagarna i Västra Götalands län får prioritera vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar 40 procent att det behövs fler bostäder. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar problem för näringslivet. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har många inte råd att flytta dit jobben finns.
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretag med långsiktighet i fokus

JOBBSKAPARNA. För tre år sedan bestämde sig Jenny Johansson för att ta steget och bli sin egen och valde då att bli franchisetagare till det nordiska företaget VMP Group, som tillhandahåller kompetensförsörjning inom bland annat bygg och el. Att det blev inom just byggbranschen var ingen slump, med flera års erfarenhet av branschen och som tidigare anställd i VMP kände Jenny att det var dags. Företaget och den lokala verksamheten i Göteborg har varit framgångsrikt och vuxit i lagom takt.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen gör oss alla till förlorare

FREDAGSKRÖNIKA Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. En faktor som ytterligare försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära våra större städer i Sverige, är bostadsbristen. När väl företag som arbetat hårt för att hitta rätt kompetens kan erbjuda en person ett arbete – får personen inte sällan tacka nej, eftersom det inte finns tillgängliga bostäder. En situation som gör oss alla till förlorare.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen svarar på företagens kritik

RAPPORT Efter Svenskt Näringslivs Västra Götalands granskning svarar nu Länsstyrelsen på kritiken. Enligt myndigheten har man ett komplext uppdrag, men tar kritiken på allvar. ”Givetvis ska vi vara ödmjuka och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det en lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare.” säger Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län.
NYHET Publicerad:

Attityd och dialog måste bli bättre vid myndighetsutövning

FÖRETAGSKLIMAT År 1850 lades första grundstenen av Sundbecks Nya Hotell mitt i centrala Göteborg. Idag heter det Hotel Royal och har varit i familjen Oddestads ägor sedan 1980. Men vardagen som företagare är inte alltid spikrak.