Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län

Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län

Länsstyrelsen svarar på företagens kritik

NYHET Publicerad

RAPPORT Efter Svenskt Näringslivs Västra Götalands granskning svarar nu Länsstyrelsen på kritiken. Enligt myndigheten har man ett komplext uppdrag, men tar kritiken på allvar. ”Givetvis ska vi vara ödmjuka och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det en lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare.” säger Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län.

Innan årsskiftet presenterade Svenskt Näringsliv Västra Götaland en rapport om hur företagen anser att Länsstyrelsen påverkar den lokala tillväxten. Var fjärde företagare tyckte att myndigheten påverkade den lokala tillväxten negativt och att myndighetsutövningen som sådan behövde bli betydligt bättre. 

Nu svarar Länsstyrelsen på kritiken. Anders Danielsson är Landshövding och högsta chef för Länsstyrelsens ca 900 medarbetare. Myndigheten finns representerad på 6 orter i Västra Götaland för att enligt myndigheten själv kunna jobba så effektivt och säkert som möjligt för att främja utvecklingen i länet.

Innan vi går in och diskuterar hur företagen ser på Länsstyrelsen, vad är ert uppdrag och hur vill du att myndigheten ska uppfattas av länets företagare?
— Vi ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi har ett statligt helhetsperspektiv i arbetet och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska följa utvecklingen och underrätta regeringen om behoven i Västra Götaland.

— Jag vill att företag och medborgare ska uppfatta oss som den goda Länsstyrelsen som hjälper, främjar och ger service. Men vi får aldrig tumma på villkoren eller lojaliteten. Tillsammans med näringslivet, kommunerna, regionen och intresseorganisationer kan vi med dialog komma långt med arbetet att främja tillväxt.

Kommer kritiken i rapporten som en överraskning för er?
— Jag hade varit här i drygt ett år när rapporten släpptes och har inte på den korta tiden fått så många signaler. Givetvis ska vi vara ödmjuka inför kritiken och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare. Rapporten visar intressekonflikter och vi har förståelse för frustrationen även om underlaget är bristande

Kommunicerar ni eventuell kritik eller behov uppåt? Om till exempel lagstiftning måste förändras?
Mitt inspel till våra politiker, alltså till våra uppdragsgivare, var bland annat att se över strandskyddet. Nu står det i 73 punktsprogrammet som ligger till grund för regeringsuppgörelsen att utreda och se över strandskyddet. Vi lever i en demokrati som måste respekteras och det är detta tillvägagångssätt som vi arbetar efter.

Gällande själva myndighetsutövningen, krävs det ett perspektivskifte här? Att man börjar se företagen som sina kunder?
— Jag vill att vi ser det såhär: tillsyn, hjälpa och stödja. Jag vill inte kalla det kundfokus men ungefär så. Men blir det inte en rättelse eller förändring – då ska vi också använda kontroll och reprimandverktyget – vad det nu än må vara. Men synsättet är viktigt för mig, vi ska jobba förebyggande. Sen förstår jag att myndighetsutövningen inte alltid är lätt och att det kan uppstå felaktigheter, men här är dialogen återigen en nyckel för att det ska bli rätt i slutändan. Vi ska vara konsultativa, och där kan vi erkänna att vi inte kommit så långt ännu.

Vad har du för budskap till företagen i Västra Götaland?
— Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Ju tidigare vi kan prata med varandra, gällande er situation, desto bättre. Därför driver jag hårt på att man ska prata med varandra tidigare i processen. Vi ska vara en mer rådgivande part. Kommunerna äger planerna och vi ska överpröva i slutändan. Men med dialog kan vi komma över eventuella hinder tidigare. Som avslutning vill jag också säga att Länsstyrelsen inte har någon dold agenda gentemot näringslivet eller kommunerna. Respekt och förståelse för varandras förutsättningar är väldigt viktigt.

Om Svenskt Näringsliv ställer exakt samma frågor om låt säga tre år, hur kommer svaren se ut?
— Jag hoppas att vi upplevs som kunniga, tillmötesgående, tillgänglig och främjande. Konsultativa, rådgivande, lyssnande. Det är fullt möjligt.

Läs också ”Företagen kritiska mot Länsstyrelsen”.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.