Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län

Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län

Länsstyrelsen svarar på företagens kritik

NYHET Publicerad

RAPPORT Efter Svenskt Näringslivs Västra Götalands granskning svarar nu Länsstyrelsen på kritiken. Enligt myndigheten har man ett komplext uppdrag, men tar kritiken på allvar. ”Givetvis ska vi vara ödmjuka och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det en lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare.” säger Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län.

Innan årsskiftet presenterade Svenskt Näringsliv Västra Götaland en rapport om hur företagen anser att Länsstyrelsen påverkar den lokala tillväxten. Var fjärde företagare tyckte att myndigheten påverkade den lokala tillväxten negativt och att myndighetsutövningen som sådan behövde bli betydligt bättre. 

Nu svarar Länsstyrelsen på kritiken. Anders Danielsson är Landshövding och högsta chef för Länsstyrelsens ca 900 medarbetare. Myndigheten finns representerad på 6 orter i Västra Götaland för att enligt myndigheten själv kunna jobba så effektivt och säkert som möjligt för att främja utvecklingen i länet.

Innan vi går in och diskuterar hur företagen ser på Länsstyrelsen, vad är ert uppdrag och hur vill du att myndigheten ska uppfattas av länets företagare?
— Vi ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi har ett statligt helhetsperspektiv i arbetet och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska följa utvecklingen och underrätta regeringen om behoven i Västra Götaland.

— Jag vill att företag och medborgare ska uppfatta oss som den goda Länsstyrelsen som hjälper, främjar och ger service. Men vi får aldrig tumma på villkoren eller lojaliteten. Tillsammans med näringslivet, kommunerna, regionen och intresseorganisationer kan vi med dialog komma långt med arbetet att främja tillväxt.

Kommer kritiken i rapporten som en överraskning för er?
— Jag hade varit här i drygt ett år när rapporten släpptes och har inte på den korta tiden fått så många signaler. Givetvis ska vi vara ödmjuka inför kritiken och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare. Rapporten visar intressekonflikter och vi har förståelse för frustrationen även om underlaget är bristande

Kommunicerar ni eventuell kritik eller behov uppåt? Om till exempel lagstiftning måste förändras?
Mitt inspel till våra politiker, alltså till våra uppdragsgivare, var bland annat att se över strandskyddet. Nu står det i 73 punktsprogrammet som ligger till grund för regeringsuppgörelsen att utreda och se över strandskyddet. Vi lever i en demokrati som måste respekteras och det är detta tillvägagångssätt som vi arbetar efter.

Gällande själva myndighetsutövningen, krävs det ett perspektivskifte här? Att man börjar se företagen som sina kunder?
— Jag vill att vi ser det såhär: tillsyn, hjälpa och stödja. Jag vill inte kalla det kundfokus men ungefär så. Men blir det inte en rättelse eller förändring – då ska vi också använda kontroll och reprimandverktyget – vad det nu än må vara. Men synsättet är viktigt för mig, vi ska jobba förebyggande. Sen förstår jag att myndighetsutövningen inte alltid är lätt och att det kan uppstå felaktigheter, men här är dialogen återigen en nyckel för att det ska bli rätt i slutändan. Vi ska vara konsultativa, och där kan vi erkänna att vi inte kommit så långt ännu.

Vad har du för budskap till företagen i Västra Götaland?
— Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Ju tidigare vi kan prata med varandra, gällande er situation, desto bättre. Därför driver jag hårt på att man ska prata med varandra tidigare i processen. Vi ska vara en mer rådgivande part. Kommunerna äger planerna och vi ska överpröva i slutändan. Men med dialog kan vi komma över eventuella hinder tidigare. Som avslutning vill jag också säga att Länsstyrelsen inte har någon dold agenda gentemot näringslivet eller kommunerna. Respekt och förståelse för varandras förutsättningar är väldigt viktigt.

Om Svenskt Näringsliv ställer exakt samma frågor om låt säga tre år, hur kommer svaren se ut?
— Jag hoppas att vi upplevs som kunniga, tillmötesgående, tillgänglig och främjande. Konsultativa, rådgivande, lyssnande. Det är fullt möjligt.

Läs också ”Företagen kritiska mot Länsstyrelsen”.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rösta för ett företagarvänligt Europa

EU-VALET Den 26 maj 2019 är det dags för Sveriges kanske viktigaste val, valet till Europaparlamentet. Då har vi svenskar chansen att vara med och styra riktningen för EU:s framtida utrikespolitik, jordbrukspolitik, frihandelsavtal och många andra viktiga frågor. Tyvärr är engagemanget för EU svagt och allt för få svenskar bemödar sig om att sätta sig in i processen som i allra högsta grad påverkar deras vardag. Detta har visat sig tydligt, inte minst i senaste valet där endast 51% av svenskarna valde att rösta.
NYHET Publicerad:

Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt enligt partierna?

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt när konkurrensen från omvärlden ökar? Svenskt Näringsliv i Västra Götaland har frågat partierna.
NYHET Publicerad:

Vikten av EU för Johanneberg Science Park

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park för att få ta del av hur deras verksamhet påverkas.
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2019 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat, det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning med svar från totalt över 30 000 företag. Högst sammanfattande omdöme får Vårgårda med 4,7 – det högsta betyg som någonsin uppmätts. Årets undersökning visar också trendbrott för Göteborg.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Så påverkas handlarna i Sverige av EP-valet

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europarlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel för att få ta del av hur medlemsföretagen påverkas.
NYHET Publicerad:

Jag slutar, men jobbet tar inte slut

FREDAGSKRÖNIKA Om några veckor är det dags för fredagskrönikorna att ta sommaruppehåll. Detta blir därför min sista för Svenskt Näringsliv. Efter sommaren väntar en ny utmaning, men jag lämnar varken engagemang eller intresse för företagarfrågor bakom mig.
NYHET Publicerad:

Så påverkas besöksnäringen av EP-valet

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Suzanne Parenius, VD på Hjortviken Konferens, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.
NYHET Publicerad:

Inför EP-valet: så påverkas rymdföretaget från Trollhättan

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Claes Haraldsson, VD på Tooltec, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Sverige förlorar kampen om kompetensen

FREDAGSKRÖNIKA Spotify flaggade i veckan att man kan tvingas nedprioritera verksamheten i Sverige, främst på grund av svårigheter att rekrytera personal. Problemet med att attrahera talanger till Sverige är ett rejält hot mot vår konkurrenskraft. Global marknad innebär också global arbetsmarknad. Höga skatter, svår bostadsmarknad och en osäker tillståndsprocess gör Sverige mindre attraktivt. Något vi i det långa loppet absolut inte har råd med.
NYHET Publicerad:

EU:s betydelse för Västra Götalandsregionen

EU Västra Götaland är genom handel, utländskt ägande, forsknings- och studentutbyten samt besöksnäringen en starkt globaliserad del av Sverige. Omvärlden och i synnerhet EU är därför av hög betydelse för vår region. Internationella samarbeten är idag en nödvändighet för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om bland annat investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Så gick det för Västra Götaland på SM i Ung Företagsamhet

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6–7 maj hölls nationella finalen för Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. För truppen från Västra Götaland blev det både guld och fina utmärkelser.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.
NYHET Publicerad:

Så ska Partille behålla topplacering

FÖRETAGSKLIMAT Partille kommun upprättade en handlingsplan med målet att nå topp tio i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat till år 2020. Målet uppfylldes redan förra året, då Partille rankades till plats åtta vilket dessutom innebar den bästa placeringen bland kommunerna i Västsverige. Nu återstår frågan om hur kommunen planerar att fortsätta vara ”bäst i väst”.
NYHET Publicerad:

Den svaga kronkursen - dyrare solsemester till ingen nytta?

FREDAGSKRÖNIKA Kronan krisar. I jämförelse med övriga valutor har den tappat betydligt i värde. För solsuktande svenska semesterfirare leder det till dyrare resor ner till Europa. För våra svenska företag har vi genom historien däremot lärt oss att en svag krona gynnar exporten och därmed vårt lands ekonomi. Men är det verkligen så fortfarande?
NYHET Publicerad:

Öppet hus ska råda bot på kompetensbrist

KOMPETENSFÖRSÖRJNING FTG i Bäckefors är redo att expandera men rätt kompetens är inte lätt att hitta. Något som gjort att de letar egna lösningar. När de nyligen anordnade öppet hus kom besökarna i mängder. ”Det var riktigt lyckat med mellan 1000–1200 besökare. Det är nästan mer än vad det är på Bäckefors marknad”, säger Thomas Seleskog, marknad- och försäljningschef på FTG.
NYHET Publicerad:

Varför ska Sverige alltid vara bäst i klassen?

FREDAGSKRÖNIKA Det kallas ”gold-plating”. Det låter väl egentligen som ett ganska trevligt ord; gold-plating – att förgylla. Men det handlar om något helt annat. Det handlar om olika nationers sätt att vara överambitiösa och ineffektiva vid implementeringen av EU-lagstiftning.
NYHET Publicerad:

Djupare hamn i Göteborg – viktigt för Sveriges konkurrenskraft

GÖTEBORGS HAMN Hur ska Sverige som exportberoende land upprätthålla stark konkurrenskraft på den globala marknaden? APM Terminals har svaret i nylanserade ”The Gothenburg Gateway” – ett riktmärke för att driva Sverige framåt i världshandeln, på rekordtid.
NYHET Publicerad:

Påskhandla utan dåligt samvete

FREDAGSKRÖNIKA Helghandeln i samband med våra stora högtider utmålas allt oftare som ett problem och röster höjs för att vi ska konsumera mindre. Men i debatten glömmer man bort handelns positiva sidor. Att svensk ekonomi växer och att fler får möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden är i grunden bra.