NYHET18 januari 2022

Ny granskning: Så mycket handlar kommunerna i Västra Götalands län av näringslivet    

Det finns stora skillnader bland Västra Götalands kommuner när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en sammanställning från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.    

Lägst andel inköp från företag, föreningar och stiftelser återfinns i Strömstads kommunala verksamhet. Mest köper istället Göteborg och Lerum. Foto: MostPhotos

Varje år görs många affärer mellan kommunerna i Västra Götaland och näringslivet. Det handlar om både varor och tjänster. Allt från vem som driver äldreboendet till vilka som sköter om kommunens parker och grönytor.

SCB sammanställer varje år hur stor andel av den kommunala huvudverksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. I Västra Götaland har andelen ökat från 9,27 procent år 2002 till 11,50 procent år 2020. Totalt har andelen ökat i 41 av länets 49 kommuner.

 — I vilken utsträckning som en kommun låter företag och föreningar vara med och driva kommunens verksamheter, och hur man lyckas med inköpsprocesserna, spelar stor roll för både ekonomin och den långsiktiga utvecklingen, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Trots att kommunerna i Västra Götaland handlar mer av näringslivet än för 20 år sedan, så är skillnaderna mellan kommunerna stora. I nästintill samtliga kommuner är inköpen mindre än genomsnittet i landet.

 — Genom att arbeta strategiskt med inköp kan kommunerna spara pengar, utan att det drabbar kvaliteten i verksamheterna. Tvärtom kan fler och bättre affärer med näringslivet utveckla verksamheterna, bidra till verksamhetsutveckling och att vi får mer värde för varje skattekrona, menar Rudolf Antoni.

Göteborg köper mest, Strömstad minst

 Resultatet visar att Göteborg, med 16,56 procent, är den kommun i länet med högst andel kommunal verksamhet som köps in från näringslivet, föreningar och stiftelser. Strax bakom återfinns Lerum som också är den kommun som ökat sina inköp mest sedan 2002.

Lägst andel inköp från företag, föreningar och stiftelser återfinns i Strömstads kommunala verksamhet, med endast 2,72 procent av den totala budgeten. Svenljunga, Tidaholm och Tibro är några av kommunerna som gått mot strömmen och minskat sina inköp sedan 2002.

— När välfärdens finansiering nu blir en allt större utmaning för landets kommuner, måste varje skattekrona användas på ett mer effektivt sätt. Här finns det en stor potential i att göra fler och bättre affärer med näringslivet, avslutar Rudolf Antoni. 

Entreprenader Västra Götalands län

Om entreprenader

“Entreprenader” visar andelen av den kommunala huvudverksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Källa: SCB. Läs mer på www.foretagsklimat.se  

EntreprenaderLokalt Företagsklimat
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist