Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland 

Vårgårda slår nya rekord och når det högsta uppmätta resultatet som en kommun någonsin fått. Totalt förbättras det sammanfattande omdömet i 26 av länets kommuner. Det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där 32 000 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. 

26 av 49 kommuner i Västra Götaland får ett bättre sammanfattande omdöme än vid föregående års mätning. 

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. I årets enkät får 26 av 49 kommuner i Västra Götaland ett bättre sammanfattande omdöme än vid föregående års mätning. Betygen sätts på en skala mellan ett och sex, där 3 = godtagbart och 4 = bra. Årets rikssnitt ligger på 3,4. 

— Det är glädjande att över hälften av länets kommuner fortsätter att förbättra sitt lokala företagsklimat. Det skapar förutsättningar för hela regionen att utvecklas och är avgörande för att västsvenska företag ska kunna etableras, utvecklas och investera i den takt de har kapacitet till. Många kommuner har varit lyhörda och tagit goda initiativ under det senaste året vilket jag tror att företagarna uppskattar, konstaterar Rudolf Antoni regionchef på Svenskt Näringsliv.  

I enkätundersökningen får Vårgårda ett ”sammanfattande omdöme” på 4,8. Det är det högsta betyget som en kommun någonsin fått i Svenskt Näringslivs undersökning. Totalt förbättrar sig Vårgårda på 10 av 15 delfrågor jämfört med ifjol.   

Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Vårgårda imponerar verkligen med ett näringslivstänk som genomsyrar hela kommunen, god kommunikation med företagen och den långsiktigt stabila organisationen av näringslivsarbetet i Center of Innovation. Vårgårda är en inspiration för många kommuner runtom i landet, säger Rudolf.   

Den kommun som förbättrar sitt sammanfattande omdöme mest i hela länet är Götene som tillsammans med Grästorp nu når upp till betyget 4,5 och en delad andraplats i länet.  

— Det finns mycket som pekar på att det är bra att driva och utveckla företag i Götene. Tydligast visas det i de etableringar och investeringar som nu görs på livsmedelssidan. Här finns ett starkt kluster att bygga vidare på. Vår undersökning är ett kvitto på att kommunen är en bra partner åt företagen i denna utveckling, kommenterar Rudolf. 

Länets största stad Göteborg förbättrar sig i 9 av 15 delfrågor, men det sammanfattande omdömet förblir oförändrat med betyget 3,4. De delfrågor företagen lyfter som stadens större utmaningar är bland annat ”Dialogen med kommunens beslutsfattare”, ”Tjänstemännens attityder” och ”kommunpolitikers attityder”.  

— Det görs ett grundligt arbete från Göteborgs stads sida för att förbättra företagsklimatet. Att företagen ger bättre betyg på många områden visar att det ger resultat. Men det tar tid att vända en atlantångare och vi är en bra bit ifrån vad jag tror att Göteborg kan prestera. Att man fortsatt ger underkänt betyg gällande attityderna visar att företagen inte känner sig prioriterade, avslutar Rudolf. 

Om undersökningen

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Förra året kom Göteborg på plats 189 av 290. Vilken placering det blir för Göteborg och länets övriga kommuner presenteras den 22 september. 

För mer information och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Västra Götaland, se www.foretagsklimat.se 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist