NYHET26 februari 2024

Prognoserna mer optimistiska i Västra Götaland

Ekonomin är fortsatt nedkyld och företagen i Västra Götaland har stora utmaningar framöver. Prognoserna bland företagen i Västra Götaland har dock vänt och utsikterna är mer positiva nu än tidigare kvartal. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Foto: Canva

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturen i Västra Götaland genom undersökningen Företagarpanelen. Jämfört med det föregående kvartalet är företagen betydligt mer optimistiska i sina prognoser inom det kommande året. De västsvenska företagens förväntningar om framtida produktion, antal anställda och investeringar har vänt till det positiva.

- Inflationen har fallit och många hoppas på räntesänkningar redan nu till våren, det kan förklara företagens mer positiva utsikt. I Västra Götaland pekar företagens prognoser uppåt inom samtliga områden. Vi ser även att de västsvenska företagen ser något ljusare på framtiden än man gör i landet som helhet. Vi har väntat länge på en vändning och förhoppningsvis går förväntningarna i uppfyllelse, säger Rudolf Antoni regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Även om vi ser ett trendbrott detta kvartal är det viktigt att ha med sig att förväntningarna kan vända, beroende på vad som händer i Sverige och världen. 21 procent av det tillfrågade företagen i Västra Götaland uppger att det fortsatt finns risk för varsel under det kommande halvåret. Men andelen företag som ser risk för varsel minskar jämfört med föregående kvartal, då motsvarande siffra var 27 procent.

- Konjunkturläget är fortsatt ansträngt och det finns fortfarande osäkerheter i ekonomin som gör att företagen kan bli mer pessimistiska igen. Vilken riktning räntan får och händelser som riskerar att påverka handeln är bara två sådana exempel, avslutar Rudolf Antoni.

Delregionala skillnader

De positiva utsikterna är likvärdiga i Västra Götalands fyra delregioner när det gäller förväntningar på antal anställda och framtida försäljning. Vi ser däremot en avvikelse mellan delregionerna när det gäller prognoserna för framtida investeringar. Företagen i Sjuhärad visar här något mer dämpade prognoser än övriga delregioner.

Om undersökningen

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt består panelen i Västra Götaland av 1983 medlemsföretag. Undersökningsperiod 23 januari – 9 februari 2024.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelen
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist