Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 september 2021

Så gjorde Tanum för att stärka kommunikationen med företagen

Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet visar att kommunikationen mellan beslutsfattare och företag i många fall är bristfällig. På en skala där 6 är utmärkt och 1 är dåligt, ger svenska företag i snitt betyget 2,99. I årets undersökning är snittbetyget för Västra Götaland 3,02. En kommun som däremot visar på gott exempel är Tanum, som fortsätter att klättra i frågan och som i år fick betyget 3,45.

Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare och Ulf Ericsson, kommunchef i Tanum under ett webbmöte med företag.

Genom en bra dialog byggs ett förtroende mellan kommun och det lokala näringslivet. För en bra dialog behövs en vilja hos kommunen att lära och förstå hur vardagen ser ut för en företagare. Omvänt handlar det också om att företagaren är villig att förstå hur kommunen fungerar. Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur viktig en öppen och kontinuerlig kommunikation är för det lokala näringslivet och kommunens beslutsfattare. Tanums kommun har under ett antal år intensifierat sitt arbete med kommunikationen till företagen och har även gjort en del nya förändringar med anledning av pandemin.

Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare, Tanum kommun

- När pandemin slog till var vi snabba på att bjuda in näringslivet till digitala möten varannan vecka så att vi kunde föra en dialog. Vi ville dels möjliggöra för företagen att få information om den aktuella situationen i de kommunala verksamheterna, men även bjuda in till diskussion och samtal kring hur det gick för dem och lyssna till deras behov, berättar Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare i Tanum kommun.

De digitala mötena hade olika fokus, och mötena fick bra uppslutning från företagare från olika branscher.

Liselotte och Elenor berättar att deras nyhetsbrev har varit ett bra sätt att sprida information till företagen. Nyhetsbrevet har tidigare gått ut ungefär en gång i månaden, men mitt under pandemin skickade de istället ut det en gång i veckan. Genom nyhetsbreven uppdaterade de företagen om de senaste restriktionerna och om olika stödpaket som kommunen erbjöd. Stödpaketen innebar bland annat efterskänkning av avgifter såsom serveringstillstånd och anstånd på fakturor. Något mer synligt som gjordes var att sätta ut fler parkbänkar i kommunen, med olika budskap såsom “Till din take away föreslår vi havsutsikt, frisk luft, humlesurr & fågelsång”.

Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelseordförande, Tanum Kommun

- På det viset kunde restauranger hålla öppet försäljningen genom att hänvisa kunderna till att köpa med sig och sätta sig på bänkarna. Det har varit väldigt bra för lokala företagsklimatet. Företagen kunde direkt se att vi ville underlätta och hjälpa till. Vi fick oerhört bra respons, berättar Liselotte Fröjd (M) kommunstyrelsens ordförande.

I framtiden kommer de fortsätta upprätthålla kontakten med företagen och bygga vidare på den tillit och förtroende de hittills skapat. Speciellt framgångsrikt tror de har varit att visa företagen att de finns och att de lyssnar. Elenor säger att det räcker med att bara ringa och fråga hur läget är.

- Liselotte och kommunchefen och vi på näringslivesenheten brukar i vanliga fall vara ute och träffa företagen. Det vi gjorde nu istället var att vi gjorde en lista och delade upp företagen oss emellan för att försäkra oss om att så många som möjligt konktaktades.

Liselotte berättar att det är viktigt att knyta an företagen till kommunens direkta arbete.

- Vid arbetet med näringslivsstrategin hade vi med företag i vår fokusgrupp. Nu ska vi se över hur bygglov hanteras, och då ska vi även där bjuda in de företag som frekvent söker bygglov. Det är viktigt att vi involverar fokusgrupper med företag och att det inte bara är politiska grupper, då kan företagen även vara med och förstå hur deras ansökan blir behandlad när de skickar in den till kommunen. Det gäller även i andra frågor så som upphandlingar och det är något vi ska fortsätta med. Det är min andra mandatperiod och mitt fokus har varit att vi ska ha ett bra näringslivsklimat.

Trots bra kommunikation till företagen finns det flera frågor där kommunen vill förbättra sig mycket. I förra årets mätning kom Tanum på plats 140 av landets 290 kommuner, och i år är målet att komma under 100-strecket.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist