NYHET30 december 2022

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2023

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Västra Götaland? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: MostPhotos

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Beroende på vilken sida av kommungränsen du bor kan det betyda hundralappar mer eller mindre kvar efter skatt.

Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som kräver betydligt mer politiskt hantverk, prioriteringar och ledarskap än så
Rudolf Antoni
Regionchef

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regionen. Inför 2023 så sänks inte skatten i någon av Västra Götalands 49 kommuner – men den höjs i 4.

Jämfört med övriga Sverige betalar invånarna i Västra Götaland i genomsnitt något högre kommunalskatt. Dessutom är skillnaden stor mellan de olika kommunerna. Lägst är den totala kommunalskatten i Partille, där invånarna betalar 31,44. Högst är den i Munkedal där invånarna betalar 34,86.

Inför 2023 höjs skatten i Hjo, Orust, Tibro och Vara. Under de senaste fem åren har kommunalskatten höjts för kommuninvånarna i 15 av Västra Götalands kommuner, men endast sänkts i 4. Givetvis spelar strukturella förutsättningar in, men till stor del handlar det om hur pengarna används.

— Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som kräver betydligt mer politiskt hantverk, prioriteringar och ledarskap än så, menar Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Kommunalskatten har också en större påverkan på det lokala företagsklimatet och kommuners attraktivitet än vad många tycks tro.

— För många företag är rekryteringssvårigheter en stor utmaning. Hur hög, eller låg, skatt man betalar i en kommun påverkar självklart också möjligheterna att locka till sig kompetent arbetskraft, som kan bosätta sig i kommunen och bli skattebetalare, menar Rudolf Antoni.

Hur mycket betalar du i skatt i din kommun?

Nedan finns en tabell med den kommunala skattesatsen i Västra Götalands kommuner:

Lokalt FöretagsklimatSkatter
Skriven avAnton Bichler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist