LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 maj 2019

Så påverkas handlarna i Sverige av EP-valet

26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europarlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel för att få ta del av hur medlemsföretagen påverkas.

Svensk Handel är branschorganisationen för Sveriges handelsföretag och samlar så många som 1000 medlemmar i regionen- stora som Lindex, MQ och Ellos, till små som står för den absoluta majoriteten av medlemmarna.

— Branschen är inte bara en stor näring, utan också en stor arbetsgivare, inte minst för unga och utländskt födda, påpekar Henrik Ekelund.

EU:s påverkan är stor, då Sverige är ett litet, export- och handelsberoende land, fortsätter han och lyfter möjligheten till att dra nytta av det stora antalet frihandelsavtal som EU tecknat, samt tillgången till världens största inre marknad- den europeiska.

— EU påverkar också genom lagstiftning och där har harmonisering av lagar och regler samt borttagna tullar gjort det enklare och billigare att handla inom EU, poängterar Henrik Ekelund.

Han understryker dock att det än finns utmaningar och att det finns mycket som bör göras för att minska regelkrångel, vilket mindre företag ofta har svårare att handskas med. Han lyfter också de utmaningar handeln står inför.

— En stor del av tillväxten sker på nätet och därför talas det om andra saker idag än förr som geoblocking och dataharmonisering. En annan del av handeln som växt mycket är turismshoppingen, som nu gör att handelsföretag inte bara är beroende av att ha kunder i andra länder, utan även locka hit kunder från andra länder, kommenterar Henrik Ekelund.

I och med att handelsföretag verkar inom ett internationellt konkurrensutsatt område blir nationella skatter, såsom kemikalieskatten, skadliga för svenska företag, säger han. Han fortsätter med att påtala vikten av att såväl mellanhänder som plattformar i högre utsträckning tar sitt konsumentansvar.

— Svensk Handel ser gärna konkurrens, men konkurrens på lika villkor, avslutar Henrik Ekelund.

Text: Simona Koria

Eu/Emu/Euro
Skriven avEllen Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist