NYHET20 december 2023

Så tror företagen i Västra Götaland om 2024

Lågkonjunkturen är ett faktum och Sveriges BNP beräknas falla med 0,5% 2023. Enligt Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel riskerar fler företag i Västra Götaland att drabbas av minskad personalstyrka och högre risk för varsel och uppsägningar. I Västra Götaland uppger dessutom 3 av 10 företag att det finns risk för varsel inom det närmaste halvåret.  

Foto: Canva

- Många företag i Västra Götaland har det tufft nu. Det sista företag vill är att behöva säga upp personal. Men med fortsatt låga förväntningar på försäljning och en ökad oro för varsel är risken stor att arbetslösheten ökar och fler företag kan tvingas i konkurs, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Företagarpanelen i Västra Götaland visar att näringslivets prognoser är fortsatt dämpade. Jämfört med det föregående kvartalet märks heller inga drastiska skillnader i företagens förväntningar, både när det gäller framtida försäljning, investeringar och personalstyrka. Jämfört med riket är de västsvenska företagen mer positiva, men det är viktigt att notera att det inte handlar om några glädjesiffror och osäkerheten är fortsatt stor.

- Effekterna av räntehöjningar kommer med fördröjning och enligt våra prognoser kan vi förvänta oss två år av lågkonjunktur som kommer drabba hushåll och företag i Västra Götaland. Samtidigt ser vi att inflationen tydligt är på väg ned och med rätt reformer från politiken kan vi få fart på hela Sverige och Västra Götaland igen, säger Rudolf Antoni på Svenskt Näringsliv.

Delregionala skillnader

Företagens förväntningar i Västra Götalands fyra delregioner skiljer sig på vissa punkter. Mest positiva detta kvartal är företagen i Göteborgsregionen och Fyrbodal. Om man jämför delregionerna är företagen i Skaraborg mest pessimistiska om investeringar, och företagen i Sjuhärad är mest pessimistiska gällande antalet anställda inom det kommande året.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Mätperioden var mellan 14 november och 1 december 2023 och urvalet bestod av 2009 företag i Västra Götaland.

FöretagarpanelenKonjunkturenLokalt Företagsklimat
Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist