LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 januari 2019

Stigande patenttrend i Västra Götaland

Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Västra Götaland och Sverige ska utvecklas. Göteborg är dessutom, med sina forskningsinstitut och innovativa företag, en viktig motor i ett innovativt Sverige. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Västra Götaland.

Christina Wainikka
Foto: Ernst Henry Photography AB

För att ett företags patent ska godkännas av patentmyndigheten krävs det att uppfinningen är ny i ett globalt perspektiv. Den måste också ha, vad som kallas, uppfinningshöjd. Detta innebär att den tekniska lösningen inte får vara självklar för någon som kan området. Uppfinningen måste därmed vara ett resultat av många krävande arbetsinsatser.

På patentsidan kan det konstateras att det under 2017 inkom totalt 2297 ansökningar i Sverige, varav endast 278 kom från Västra Götaland. Siffran för Västra Götaland innebär också att verksamheterna har ökat aktiviteten när det gäller att söka nationella patent, hos Patent- och registreringsverket. Länet är dessutom tredje bäst i Sverige. Ser man till statistiken för kommuner i Västra Götaland står Göteborg för 66 % av de nationella patentansökningarna, vilket kan jämföras med 5 % för tvåan Mölndal. Det visar att Göteborg är helt dominerande i regionen.

— Det sägs ibland att svenska företag visserligen är bra på att investera i forskning och utveckling, men ibland har svårt att få ut dessa investeringar i sådant som kan patenteras. Företagen i Göteborg visar att de i alla fall får in nationella patentansökningar. För Sveriges del vore det önskvärt att även fler företag i Västra Götaland sökte nationella patent, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

När det gäller ansökningar om varumärkesskydd visar det även här en positiv trend för Västra Götaland, som är näst bäst efter Stockholm i Sverige. Under 2017 gjordes totalt 8663 ansökningar, varav 1354 kom från Västra Götaland. Även här är Göteborg den kommun i länet där flest ansökningar kommer från.

— Varumärken är viktiga för många företag eftersom de utgör grunden för kommunikationen med kunderna, vare sig dessa kunder är privatpersoner eller andra företag. Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad, säger Christina Wainikka.

När det dock kommer till ansökningar av mönsterskydd, ser det oroväckande ut för Västra Götaland. Mönster innebär skydd av ny design. Det kan handla om både produkter, möbler och om digital formgivning som ikoner för appar. Detta kallas designansökningar och under 2017 skedde totalt 49 ansökningar från Västra Götaland, vilket är avsevärt mycket sämre jämfört med 2016 då det var 70 stycken. Trots försämringen är Västra Götaland näst bäst i Sverige på denna typ av ansökning.

— Många innovationer idag är inte bara nya tekniska lösningar utan exempelvis tjänsteinnovationer. Det gör att för många innovativa företag idag är det inte bara patent som är viktiga utan även varumärken och mönster, förklarar Christina Wainikka.

Patent förknippas även ofta med kostnad – att det är dyrt för företagen att ansöka om patent. Dock är det inte ansökan i sig som är dyr, utan det är kostnaderna i form av hjälp från patentkonsulter som behövs för att göra en så bra patentansökan som möjligt. Även översättningskostnader när ansökningarna lämnas in för fler länder, kan öka den totala kostnaden för ett patent. Översättningskostnaden kommer dock att minska kraftigt när EU:s system för patent träder i kraft inom något år.

Läs mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns här: https://www.prv.se/sv/om-oss/nyheter/statistikarsbok-2017/

På Patent och registreringsverkets hemsida finns också en test om immaterialrättigheter för företag: https://www.prv.se/sv/varfor-immaterialratt/testa-ditt-foretag/

IMMATERIALRÄTT.
Skriven avEllen Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist