Patenträtt: Så behöver den utvecklas

Det patenträttsliga skyddet är intimt förknippat med innovation, vare sig det gäller nya läkemedel, självkörande fordon eller nya typer av telekomlösningar. Tack vare patentsystemet vågar företag och andra investera i forskning och utveckling.

Kontaktpersoner

Christina Wainikka

Senaste artiklarna

NYHET — 25 mars 2024

Låt dig inte luras av mytbildningen kring svenska patent

Politiker måste inse att den svenska innovationskraften haltar, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt. Det går inte att förlita sig på att ett enda företag, Ericsson, som står för 39 procent av de svenska patentansökningarna.
NYHET — 12 december 2023

Sverige på efterkälken i kunskapsekonomin

Svensk forskningspolitik bygger på antaganden om att ingenting egentligen hänt sedan Alfred Nobels tid, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
REMISSVAR — 3 oktober 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

NYHET — 28 september 2023

Näringsliv och akademi måste lära sig dansa tango

Många av de utmaningar samhället står inför kan bara mötas genom att akademi och näringsliv samverkar på olika sätt, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 19 september 2023

Därför är svenska företag mindre produktiva än tyska

Svenska små och medelstora företag använder de immaterialrättsliga skydden i lägre utsträckning än i många andra EU-länder. Det får stora ekonomiska effekter, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
RAPPORT — 19 september 2023

Effekter av ökad användning av immaterialrättsliga skydd

REMISSVAR — 27 juni 2023

Remiss EU-kommissionens patentpaket Ju2023/01196

NYHET — 27 juni 2023

Sverige är innovationslandet som blir omkört

Sverige må vara ett land som ofta rankas högt som innovationsland, men i praktiken är risken stor att Sverige blir alltmer omkört. Detta beror till stora delar på att Sverige lägger alla sina innovationsägg i några få korgar. Det beror dock också på själva synen på innovation.
NYHET — 8 maj 2023

Innovation kan vara bortkastad utan tydliga avtal

Vad har egentligen NASA med Mello att göra? Faktiskt ganska mycket. Mellovinnaren 2023 visar att NASA kanske hade rätt på 1970-talet, men att vi faktiskt måste uppdatera vår syn på hur saker skapas. Det handlar helt enkelt om hur vi tar vara på kunskapsbaserade tillgångar.
RAPPORT — 17 februari 2023

Digital innovation och digitala innovationsprocesser - Immaterialrättsliga dimensioner på hur innovationskraft kan tas tillvara

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist