Digitalisering

Stort behov av ökad digitalisering i Västra Götaland - störst i Göteborg

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT En tidigare undersökning från Svenskt Näringsliv har påvisat en tydlig önskan från företagarna i Västra Götaland. De västsvenska kommunerna måste öka digitaliseringstakten, en ståndpunkt som Svenskt Näringslivs enkät om kommunernas företagsklimat befäster. Störst efterfrågan finns i Göteborgsregionen och framförallt Göteborgs Stad.

I samband med årets enkät ställdes bland annat ett påstående om i vilken mån den svarande skulle önska en ökad digitalisering av kommunens ärenden. Svaret graderades på en skala mellan ett och sex, där allt över tre innebar att den svarande instämde i påståendet. Det genomsnittliga betyget för Västra Götalands kommuner landade på närmare 3,5 och allra störst behov visade det sig finnas i Göteborgs stad, med ett betyg på över 4,1. Även kommuner som Ale, Alingsås och Lilla Edet har stor efterfrågan med betyg över 4. Faktum är att de genomsnittliga betygen visar att företagen i hela 45 av 49 kommuner i Västra Götaland instämmer i påståendet om ett behov av ökad digitalisering. Värt att nämna är också att tre av de fyra kommuner som inte nådde upp till ”instämmer” hamnade precis under, med resultat över 2,9.

— Precis som den tidigare undersökning vi gjort i vår företagarpanel visar dessa uppgifter på en tydlig önskan från våra medlemsföretag om en ökad digitalisering och effektivisering av kommunens ärenden, förklarar Anton Oskarsson, Projektledare Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Karlsborg är den kommunen där behovet av ökad digitalisering tycks lägst med resultat på 2,3 i undersökningen. Viktigt att bära med sig är att detta resultat inte innebär att Karlsborg för den skull kommit längst av alla kommuner i Västra Götaland gällande sitt digitaliseringsarbete.

— Att några av de mindre kommunerna, sett till befolkningsmängd, påvisar ett lägre behov är inte särskilt förvånande. I mindre kommuner, med färre antal ärenden, blir den administrativa bördan inte lika stor och steget från registrering till beslut inte lika långt. I kommuner likt Göteborg med fler pågående ärenden och större spridning på typ av ärende blir digitala och effektiviserande tillvägagångssätt av större vikt, fortsätter Anton Oskarsson.

Att så många företagare ser ett behov av utveckling och förbättring innebär inte att kommunerna inte gör framsteg. Den samhälleliga utvecklingen går dock fort och ställer successivt högre krav på kommunernas effektivitet. Framförallt gällande digitaliseringen av enklare ärendehantering, en utveckling som kan vara svår att upprätthålla.

— Vi vet att kommunerna överlag arbetar hårt med digitaliseringsfrågorna. Problematik uppstår när kommunerna hamnar för långt ifrån varandra. Det är inte bra, vare sig för relationen mellan företag och kommun eller konkurrensen företagen emellan. I Västra Götaland agerar idag många företag över kommungränserna. För stor skillnad mellan respektive kommuns ärendehantering påverkar det lokala näringslivet negativt, poängterar Anton Oskarsson.

— Kommunernas arbete till trots är det viktigt att vi lyfter företagarnas upplevelser kring frågan om kommunen och digitalisering. Framöver skulle vi framförallt önska att det kommunala utvecklingsarbetet fick ett mer sammanhållet tillvägagångssätt, över kommungränserna, avslutar Anton Oskarsson.

10 kommuner med högst betyg på påståendet: "Jag skulle önska en mer digitaliserad hantering av kommunens ärenden."
Västra Götalands länBetyg
Göteborg4,10
Lilla Edet4,05
Alingsås4,04
Ale4,0
Tjörn3,95
Stenungsund3,93
Trollhättan3,90
Skara3,88
Mellerud3,79
Mark3,77

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.